Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
zdalna sesja Rady Powiatu

Nadzwyczajna i zdalna

2022-07-13

13 lipca w trybie zdalnym na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni Powiatu Mikołowskiego. Obrady prowadziła przewodniczącą Barbara Pepke.

Przewodnicąca Barbara Pepke
Głównym powodem zwołania obrad było przyjęcie projektów dwóch uchwał dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2022 – 2032 oraz wiążących się z tym zmian w budżecie.
Korekty dotyczyły głównie dwóch inwestycji – przebudowy ulicy Chrobrego w Orzeszu – poprawa bezpieczeństwa ruchu, na którą otrzymano promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydłużenia okres realizacji do 2025 roku budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

Skarbnik powiatu Danuta Bywalec oraz Grażyna Sarnes naczelnik Wydziału Inwestycji
W przypadku ulicy Chrobrego całe zadanie to ponad 6,5 mln złotych, zaś realizacja nowej siedziby Ogniska, po przetargu ma wynieść około 25 milionów złotych.
Radni zgodzili się również na zwiększenie kwoty przeznaczonej na koszt nadzoru inwestorskiego, który przy inwestycjach
tego typu jak budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej kształtuje się na poziomie 1-1,5 % wartości inwestycji.

13 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu