Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
samorządowcy siedzą przy stole

Samorządowcy o przyszłości szpitala

2022-06-22

W mikołowskim Białym Domku 22 czerwca odbyło się spotkanie G-6 czyli burmistrzów i wójtów gmin powiatu mikołowskiego z władzami starostwa. Jego tematyka koncentrowała się głównie wokół sytuacji Centrum Zdrowia, którą przedstawił jego prezes dr Cezary Tomiczek. Jak zaznaczył sytuacja finansowa jest bardzo trudna, a jako główne przyczyny wskazał m.in. rażąco niską wycenę procedur medycznych, oczekiwania finansowe pracowników służby zdrowia, wzrost cen leków, środków medycznych, energii, a także dwa lata pandemii, które skutkują wzrostem kosztów leczenia pacjentów. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na kondycję prowadzonego przez spółkę Centrum Zdrowia szpitala powiatowego. Z danych przygotowanych przez przedstawicieli spółki wynika, że straty Centrum Zdrowia od 2018 roku wynoszą 7,8 mln złotych, zaś od stycznia do kwietnia tego roku wynoszą już 2 mln złotych, a na cały rok szacowane są na poziomie 6 mln złotych.

spotkanie samorzadowców 22 czerwca
„Na chwile obecną jesteśmy wypłacalni. Jednak nie wiemy jaka będzie przyszła wycenia procedur medycznych, bowiem za zapewnieniami o urealnienie tych kosztów, nie idą konkretne pieniądze” – stwierdził prezes Centrum Zdrowia zaznaczając, że w najbliższych dniach spółka będzie musiała zapewnić środki na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, łącznie jest to 247 osób ( nie obejmują one personelu administracyjnego i technicznego oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne).

samorzadowcy w Białym domku
W tej sytuacji pojawiło się pytanie o przyszłość Centrum Zdrowia jak i możliwości wsparcia, którego mogą udzielić mu samorządy. Już w tym roku starostwo powiatowe przekazało lecznicy wsparcie w wysokości 3 milionów złotych, zaś w przyszłym roku jak zaznaczył prezes Tomiczek dla zachowania płynności finansowej potrzebne będzie 9 milionów złotych. W podobnej sytuacji jak Centrum Zdrowia jest bardzo wiele placówek medycznych.

samorządowcy
Z podobnych w trakcie spotkania danych Związku Powiatów Polskich wynika, że na 214 szpitali, tylko 24 wskazała, iż ma stabilną sytuację finansową , zaś pozostałe są w złej i bardzo złej sytuacji. Dlatego też potrzebne są rozwiązania systemowe między innymi wzrost nakładów na ochronę zdrowia, które dziś wynoszą 5,2 procent PKB, kiedy dla przykłady we Wielkiej Brytania wynoszą ponad 10 procent. Wątek pomocy finansowej pojawił się również w kwestii budowy przyszłej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Jak wyjaśnił wicestarosta Tadeusz Marszolik na realizacje tego przedsięwzięcia z Polskiego Ładu powiat otrzymał kwotę 16, 5 miliona złotych, zaś sama realizacja przedsięwzięcia po przetargu ma wynieść około 25 milionów złotych. „Nie oczekuje dziś deklaracji” – przyznał wicestarosta Marszolik, zapewniając jednak, że jest to fantastyczny projekt, na miarę XXII wieku, który stanie się wizytówką Mikołowa, a będzie służył dzieciom i młodzieży całego powiatu.