Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
starosta przekazuje kluczyku kierownikowi warsztatów ZSt

Samochód nauki jazdy dla uczniów ZST

2022-05-26

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie wzbogacił się o fabrycznie nowy samochód do nauki jazdy marki Hyundai i20 o wartości 76 444,50 zł. Jego prezentacja odbyła się 26 maja. Tego samego dnia przecięto wstęgę otwierając w ten sposób nowy plac manewrowy na terenie warsztatów szkolnych. Dokonali tego obecni na uroczystości: Starosta Mikołowski Mirosław Duży, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, skarbnik Danuta Bywalec, naczelnik wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Grażyna Sarnes, Elżbieta Jabłońska dyrektor ZST oraz przedstawiciel rady rodziców.

skarbnik i starosta przecina wstęgę
Czego świadkami byli nauczyciele i uczniowie ZST, którzy będą korzystać zarówno z wyremontowanego placu manewrowego jak i nowego auta.

 

ucznowie ZST w traskcie przekazania auta nauki jazdy
Rundę honorowa wraz z instruktorem odbył jeden z uczniów, zaś zaproszeni na prezentację zobaczyli również pracownię, w której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną przygotowującą do egzaminu na prawo jazdy. Dzięki temu szkoła gwarantuje im nieodpłatne odbycie kursu, zaś po stronie uczniów jest sfinansowanie i oczywiście zdanie samego egzaminu, co jest możliwe po osiągnięciu pełnoletności .
Podstawa programowa w zawodach samochodowych zobowiązuje szkoły do przygotowania uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Duża liczba uczniów e w ZST w tych klasach zrodziła potrzebę zorganizowania ośrodka szkoleniowego przy szkole, który poza zajęciami teoretycznymi oferować będzie samochód do nauki jazdy.

przekazanie kluczyków do nowego hyundai

– Z tej oferty może skorzystać młodzież ucząca się w ZST w zawodach Technik pojazdów samochodowych oraz Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych. Posiadanie prawa jazdy jest to również wymóg stawiany przez pracodawców chcących zatrudnić absolwentów tych kierunków – wyjaśnia kierownik warsztatów szkolnych Krzysztof Król.
Do tej pory dwóch pełnoletnich uczniów tej szkoły skorzystało z nieodpłatnego kursy i zdało egzamin, zaś w tym roku szkolnym z kursy skorzysta ponad 40 uczniów. Jazdy przyszli kierowcy z ZST odbywają z  nauczycielami tej szkoły, którzy posiadają uprawnienia instruktorów nauki jazdy.

26 maja przekazano nowy samochód nauki jazdy dla ZSt

Zakup samochód do nauki jazdy został zrealizowany w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.