Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
starosta przekazuje kluczyku kierownikowi warsztatów ZSt

Samochód nauki jazdy dla uczniów ZST

2022-05-26

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie wzbogacił się o fabrycznie nowy samochód do nauki jazdy marki Hyundai i20 o wartości 76 444,50 zł. Jego prezentacja odbyła się 26 maja. Tego samego dnia przecięto wstęgę otwierając w ten sposób nowy plac manewrowy na terenie warsztatów szkolnych. Dokonali tego obecni na uroczystości: Starosta Mikołowski Mirosław Duży, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, skarbnik Danuta Bywalec, naczelnik wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Grażyna Sarnes, Elżbieta Jabłońska dyrektor ZST oraz przedstawiciel rady rodziców.

skarbnik i starosta przecina wstęgę
Czego świadkami byli nauczyciele i uczniowie ZST, którzy będą korzystać zarówno z wyremontowanego placu manewrowego jak i nowego auta.

 

ucznowie ZST w traskcie przekazania auta nauki jazdy
Rundę honorowa wraz z instruktorem odbył jeden z uczniów, zaś zaproszeni na prezentację zobaczyli również pracownię, w której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną przygotowującą do egzaminu na prawo jazdy. Dzięki temu szkoła gwarantuje im nieodpłatne odbycie kursu, zaś po stronie uczniów jest sfinansowanie i oczywiście zdanie samego egzaminu, co jest możliwe po osiągnięciu pełnoletności .
Podstawa programowa w zawodach samochodowych zobowiązuje szkoły do przygotowania uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Duża liczba uczniów e w ZST w tych klasach zrodziła potrzebę zorganizowania ośrodka szkoleniowego przy szkole, który poza zajęciami teoretycznymi oferować będzie samochód do nauki jazdy.

przekazanie kluczyków do nowego hyundai

– Z tej oferty może skorzystać młodzież ucząca się w ZST w zawodach Technik pojazdów samochodowych oraz Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych. Posiadanie prawa jazdy jest to również wymóg stawiany przez pracodawców chcących zatrudnić absolwentów tych kierunków – wyjaśnia kierownik warsztatów szkolnych Krzysztof Król.
Do tej pory dwóch pełnoletnich uczniów tej szkoły skorzystało z nieodpłatnego kursy i zdało egzamin, zaś w tym roku szkolnym z kursy skorzysta ponad 40 uczniów. Jazdy przyszli kierowcy z ZST odbywają z  nauczycielami tej szkoły, którzy posiadają uprawnienia instruktorów nauki jazdy.

26 maja przekazano nowy samochód nauki jazdy dla ZSt

Zakup samochód do nauki jazdy został zrealizowany w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.