Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Obrazek profilowy zdarzenie

Raport Służb 9 – 15.05

2022-05-17

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu siedmiu pożarów: skrzynki energetycznej, śmieci w piwnicy, altany (na terenie Mikołowa); ogniska bez nadzoru, kontenera na śmieci (na terenie Łazisk Górnych); samochodu osobowego, lasu (na terenie Orzesza).
Dwadzieścia jeden interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zanieczyszczenia na jezdniach, gniazdo owadów, konary drzew nad jezdnią, potrącenie na przejściu dla pieszych, wyczuwalny zapach gazu na klatce schodowej (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, otwarcie mieszkania (na terenie Łazisk Górnych); gniazdo owadów, otwarcie mieszkania, zanieczyszczenia na jezdni, wypadek drogowy, transport żywności do punktu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (na terenie Orzesza); gniazdo owadów, spróchniałe drzewo (na terenie Gostyni); zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Ornontowic).
Ponadto cztery zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały osiem przypadków kradzieży (ustalono jednego podejrzanego), w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem oraz dwa zdarzenia kradzieży pojazdów.
Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe (ustalono jednego podejrzanego). Odnotowano pięć przypadków innych przestępstw kryminalnych (ustalono dwóch podejrzanych).
Miały miejsce cztery wypadki drogowe, w wyniku których jedna osoba poniosła śmierć.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzynastu sprawców w tym pięciu nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali siedemnaście zdarzeń na terenie powiatu. Dwanaście interwencji dotyczyło zdarzeń związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi). Pozostałe zdarzenia to: uszkodzony przewód telekomunikacyjny, uszkodzone lustro drogowe, wysoka trawa ograniczająca widoczność na przejeździe kolejowym, awaria energetyczna, uszkodzone ekrany dźwiękochłonne.
Ponadto dyspozytorzy PCZK zbierali dane oraz udzielali informacji na potrzeby organizacji miejsc dla uchodźców z Ukrainy.