Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Grupy polska i niemiecka stoją przed wejściem do Centrum Edukacji Przyrodniczej

O systemach edukacji Polski i Niemiec

2022-05-19

18 maja rozpoczęła się wizyta jedenastoosobowej delegacji Komisji Edukacji Reńskiego Powiatu Neuss w Powiecie Mikołowskim, z którym nas łączą niemal 30-letnie więzy partnerskie.

Wizyta gości z Niemiec potrwa do niedzieli 22 maja i jest dofinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jej celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zarówno na poziomie radnych, kadry i Zarządu, jak i osób zaangażowanych w proces rozwoju systemu edukacji w obu powiatach. Ponadto, realizacja tego przedsięwzięcia ma przyczynić się do lepszego poznania szczegółów funkcjonowania szkół, dla których Reński Powiat Neuss i Powiat Mikołowski są organami prowadzącymi.

Delegacja Komisji Edukacji Reńskiego Powiatu Neuss została serdecznie powitana przez członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Mikołowskiego oraz członków Zarządu Powiatu i naczelników poszczególnych wydziałów starostwa w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Wydarzeniem inaugurującym pobyt naszych gości stała się konferencja „System edukacji w Polsce i w Niemczech. Szkoły prowadzone przez Reński Powiat Neuss i Powiat Mikołowski”. W imieniu Zarządu Powiatu gości powitał wicestarosta Tadeusz Marszolik, zaś prezentację systemu oświaty w Polsce przedstawiła członkini Zarządu Grażyna Nazar. Ze strony gości, system oświaty Republiki Federalnej Niemiec przybliżył Tilmann Lonnes, kierownik Wydziału ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży Reńskiego Powiatu Neuss.

Dla zebranych odbył się pokaz filmów promujących szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, zaś osiągnięcia i inicjatywy powiatowych szkół przedstawiła Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Końcowym punktem spotkania stała się wymiana doświadczeń odnośnie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce, która bardzo interesowała gospodarzy i gości.

Podczas pięciodniowego pobytu nasi niemieccy partnerzy będą mieli możliwość zapoznania się ze strukturą, organizacją i funkcjonowaniem Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, ich bazą i ofertą szkoleniową. Nasi goście poza dyrekcja szkół, będą mieli okazję do spotkania się z liderami zespołów przedmiotowych, zaproszonymi nauczycielami kształcenia zawodowego i pracodawcami.

Uzupełnieniem bogatego programu kulturalnego przygotowanego dla gości z Niemiec będzie zwiedzanie Katowic, Pszczyny, wizyta w miejscu pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w Krakowie.