Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
25 maja świetowano 30 lat zawodowej straży pożarnej

30 lat Państwowej Straży Pożarnej

2022-05-25

25 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka” połączone z jubileuszem 30 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku bryg. Arkadiuszowi Krzemińskiemu Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przez dowódcę uroczystości kpt. Jakuba Gendarza. Po  odegraniu hymnu państwowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie st. bryg. Damian Krawczyk powitał zaproszonych gości.awanse dla strażaków

W trakcie swojego wystąpienia nawiązał do jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz podziękował strażakom za ich codzienną trudną służbę.

– Ostatnie lata nie były łatwe. Musieliśmy się zmierzyć z trudnym bo niewidzialnym wrogiem jaki był koronawirus i pandemia COVID-19. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, w której strażacy zawodowi i ochotnicy włączyli się w niesienie pomocy. Prowadzili akcje zbiórki sprzętu, przygotowywali miejsca noclegowe w remizach czy  pomagali w budowie punktów recepcyjnych – wymieniał Damian Krawczyk.

odznaczenia wręczał zastepca komendanta wojewódzkiego
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie funkcjonariuszom PSP. Odbyło się również włączenie jednostki OSP Orzesze – Woszczyce do Krajowego Systemu Ratowniczego – Gaśniczego.

Jedostka OSP Woszczyny p[rzyłączon do Krajowego Systemu Ratowiczegoa
Podczas tegorocznej uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie st. bryg. Damian Krawczyk wyróżnił medalami okolicznościowymi z okazji obchodów 30 – lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej zaproszonych gości. Samorządowcy powiatu mikołowskiego za wsparcie udzielane straży pożarnej otrzymali okolicznościowe grawery. Uroczysty apel był też okazją do zaprezentowania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCANIA   zakupionego dzięki wsparciu samorządów powiatu mikołowskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Nagrody dla pracowników cywilnych wręczył starosta Mirosław Duży
Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy oraz kierownicy instytucji współdziałających na co dzień z Państwową Strażą Pożarną.
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby.  W imieniu władz powiatu życzenia  bezpiecznej służby złożył Starosta Mikołowski Mirosław Duży.

samorządowcy otrzymali 30 lecie państowej straży pożarnej medale 30 lecia KP PSP Mikołów