Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Zarząd Powiatu oraz policjanci stoją z kwiatami pod pomnikiem

W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej

2022-04-13

13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pod obeliskiem poświęconym policjantom zamordowanym przez NKWD, stojącym przy kościele św. Mikołaja w Bujakowie oraz pod grobami pomordowanych policjantów w Ornontowicach, samorządowcy powiatowi oraz przedstawiciele Policji złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze. Hołd w imieniu władz Powiatu Mikołowskiego złożyli: starosta mikołowski Mirosław Duży, członkowie Zarządu Powiatu- Grażyna Nazar, Janina Szołtysek i Henryk Stencel oraz Mirosława Lewicka radna Powiatu.

Policję reprezentowali komendant KPP Mikołów nadkomisarz Dariusz Klimczak, komendant komisariatu Policji w Łaziskach Górnych nadkomisarz Sebastian Krzysztofik oraz komendant komisariatu Policji w Orzeszu komisarz Rafał Ciesielski.

Historycy szacują liczbę ofiar zbrodni na co najmniej 21 768 obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, określanej dziś mianem „Zbrodni Katyńskiej”. Najbardziej poszkodowaną grupą zawodową w ramach tej zbrodni byli polscy policjanci – funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, których prochy spoczywają na Polskich Cmentarzach Wojennych w Miednoje (Rosja), Bykowni k. Kijowa (Ukraina) oraz Cmentarzu Komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 r. Wówczas to w komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD.

Na bujakowskiej tablicy widnieją nazwiska 16 policjantów z Mikołowa zamordowanych wiosną 1940 roku w Kalininie, spoczywających na polskim cmentarzu wojskowym w Miednoje, natomiast pomnik na ornontowickim cmentarzu upamiętnia nazwiska 6 funkcjonariuszy policji II RP pochodzących z Ornontowic.