Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Loga Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Poznaj Polskę

Poznaj Polskę II

2022-04-19

Powiat Mikołowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 94 960 zł na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

W programie uczestniczą szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. W tegorocznej edycji odbędzie się 9 wycieczek, które zrealizowane zostaną do końca roku szkolnego. Uczniowie wezmą udział wycieczkach do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, które zostaną zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. W wycieczkach wezmą udział uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mikołowie, Branżowej Szkoły I stopnia w Ornontowicach, Technikum w Ornontowicach, Branżowej Szkoły I stopnia w Łaziskach Górnych, Technikum Nr 1 w Łaziskach Górnych, Branżowej Szkoły I stopnia w Mikołowie i Technikum w Mikołowie.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe do kwoty 10 000 zł i trzydniowe do kwoty 15 000 zł a min. 20 % stanowi finansowy wkład własny.
Relacje z wycieczek wkrótce pojawią się na stronach internetowych szkół.

Informacja o projekcie:
https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2022/04/Poznaj-Polske-2.pdf