Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Forum Seniorów wraz z zarządem powiatu stoją pod godłem

Forum Seniorów wybrało swoje władze

2022-04-20

20 kwietnia w starostwie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum Seniorów, ciała doradczego powołanego przy staroście mikołowskim, którego głównym celem będzie reprezentowanie seniorów powiatu mikołowskiego.

Członkowie forum głosują poprzez podniesienie ręki

Forum Seniorów tworzy piętnastu reprezentantów pięciu gmin, a są to: Zofia Painter, Grażyna Żur, Stanisław Waletko, Eugeniusz Wycisło i Marek Popek – wszyscy z Mikołowa, Halina Rzytka i Joanna Żurek, Jolanta Chrost – Łaziska Górne, Elżbieta Goralczyk, Beata Helbig i Stanisław Nowicki – Orzesze, Józef Jasiulek i Maria Sittek – Ornontowice oraz Elżbieta Słomka i Kazimierz Cebula – Wyry.

Forum seniorów lewa strona stoją

– Cieszę się, że państwa aktywność nie wygasła – przyznał Starosta Mikołowski Mirosław Duży, którzy wręczył im akty powołania do tego gremium. Każdy z członków Forum Seniorów złożył również ślubowanie. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia wybrano również przewodniczącego Forum Seniorów, którym został Eugeniusz Wycisło, zaś jego zastępczynią została Elżbieta Słomka.

Forum Seniorów prawa strona stoją

O funkcję sekretarza ubiegało się dwoje kandydatów: Joanna Żurek i Marek Popek. W tajnym głosowaniu członkowie Forum funkcję tę powierzyli Joannie Żurek.
W obradach uczestniczyli również członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, sekretarz powiatu Łukasz Ryguła, naczelnik Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji Aleksandra Łataś-Makuch, Sabina Grzywok specjalista ds. polityki senioralnej w starostwie powiatowym oraz Agnieszka Ganiek z Fundacji Gaszo, realizatora projektu „SAMOrządni Seniorzy Powiatu Mikołowskiego”, który był realizowany wspólnie ze starostwem.

Zarząd powiatu oraz prowadzące Forum siedzą w prezydium

Kadencja Forum Seniorów trwa cztery lata, a jego członkowie swoje funkcje sprawują społecznie. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 11 maja.