Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
sesja Rady powiatu 27 kwietnia 2022

Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne

2022-04-27

kwietniowa sesja Rady powiatu 27 kwietnia odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Elżbieta Piecha, a uczestniczyło w nich 20 radnych.

Dyrektor tyskiego Sanepidu

Minutą ciszy obecni uczcili pamięć górników, którzy w ostatnich dniach zginęli w dwóch śląskich kopalniach.
Główna tematyka sesji dotyczyła sytuacji sanitarnej i zdrowotnej mieszkańców powiatu mikołowskiego. Stąd obecność dyrektora tyskiej Stacji Sanitarnej Grzegorza Gołdyni, który omówił bezpieczeństwo sanitarne w naszym powiecie, koncentrując się na sytuacji związanej z COVID-19.
– W 2021 r. zgłoszono 9 503 zachorowań na COVID -19, co stanowiło 93,6% wszystkich zarejestrowanych chorób zakaźnych w powiecie mikołowskim. Zachorowało 5055 kobiet i 4448 mężczyzn. Z powodu COVID-19  zmarły 183 osoby (70 kobiet i 113 mężczyzn) – wyjaśnił dodając, iż w 2021 na terenie powiatu mikołowskiego zlokalizowano 56 ognisk COVID-19, zaś od początku tego roku do 22 kwietnia już ponad 60 ognisk, choć obecnie wirus jest w odwrocie.
W raporcie dotyczącym oceny Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku znalazły się również informacje dotyczące m.in. zachorowań na inne choroby zakaźne czy dane odnoszące się do osób uchylających się od obowiązku szczepień.
W 2021 r. na terenie objętym nadzorem zarejestrowano 1 296 osób uchylających się od tego obowiązku, z tego w naszym  powiecie – 246. (Pełna treść raportu na stronie e-sesja.

Cezary Tomiczek, prezes Centrum Zdrowia omawiając sytuację kierowanej przez siebie spółki przyznał, iż w szpitalu nie chodzi o to, by zarabiał, ale by wychodził na zero i do tego dąży. Jak mówił, strata spółki za 2021 rok wyniosła ponad 3,3 mln. złotych. Jako przyczyny tego stanu podał rażąco niską wycenę świadczeń medycznych oraz rosnące koszty wynagrodzeń i funkcjonowania.

prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie


– Pomimo tej trudnej sytuacji spółka jest wypłacalna, nie mamy problemy z wierzytelnościami wymagalnymi, natomiast sytuacja finansowa pogarsza się, co związane jest przede wszystkim ze zmianami w finansowaniu, a w 93 procentach fundusze nasze to środki z NFZ – wyjaśnił.
Przedstawił także informacje dotyczące zamierzeń spółki, między innymi zakupie sprzętu oraz inwestycji w OZE.

radni powiatowi w trakcie kwietniowej sesji
Radny Michał Kopański zapytał o szanse zatrudniania uchodźców z Ukrainy.
– Jesteśmy w trakcie przyjęcia sześciu pielęgniarek i ratowników medycznych, trzy osoby już pracują, ale obecnie na stanowiskach niższych niż ich kompetencje, bowiem barierą są tu kompetencje językowe. Jeśli je uzupełnią, to wówczas wystąpimy o nostryfikację dyplomów. Obecnie największy odsetek – 42 procent  wśród zatrudnionych w Centrum Zdrowia stanowią pielęgniarki i położne, lekarze to 12 procent, a administracja – 11 procent.

Na kwietniowej sesji radni przyjęli też m.in. uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej na okres 2022-2032 jak i zmiany w budżecie. Obie zostały przyjęte 20 głosami.
Goszczący na sesji Eugeniusz Wycisło, przewodniczący Forum Seniorów poinformował zebranych o  ukonstytuowaniu się tego gremium, wyborze jego władz oraz zamierzeniach.

przewodniczący Forum Seniorów
– Chcielibyśmy zajmować się przede wszystkim sprawami społecznymi, bytowymi i zdrowotny ludzi starszych oraz bardzo blisko współpracować z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Nie będziemy cenzorować waszej roboty, chcemy być radą starszych będąc użytecznymi dla mieszkańców naszego powiatu i myślę, że współpraca będzie się układała dobrze – powiedział.
W części poświęconej na sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży przedstawił informację z pięciu posiedzeń Zarządu Powiatu odbytych od ostatniej sesji. Nawiązał również do sytuacji dotyczącej  uchodźców w powiecie mikołowskim, funkcjonowaniu powiatowego magazynu i zbiórce darów, które trafiają również za wschodnią granicę.
Na sesji obecny byli przedstawiciele mieszkańców gminy Wyry protestujących przeciwko planom budowy wieży telekomunikacyjnej stacji bazowej w Wyrach przy ul. Kopaniny. Jak przyznali inwestor – firma Play zamierza zlokalizować ją w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej czemu się sprzeciwiają.
Kolejna majowa sesja będzie absolutoryjną.
Pełna relacja z sesji na mikolowski.pl w zakładce e-sesja.