Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
kwiaty dyrektor PUP wręczają władze powiatu

20 lat Powiatowego Urzędu Pracy

2022-04-21

20-lecie działalności świętowała 21 kwietnia dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie wraz z władzami powiatu. Okrągły jubileusz PUP-u był okazją do spotkania starosty mikołowskiego Mirosława Dużego z kierownictwem Urzędu. Udział w tym wydarzeniu wzięli również wicestarosta Tadeusz Marszolik i członkowie Zarządu Powiatu: Grażyna Nazar, Janina Szołtysek, Henryk Stencel oraz sekretarz powiatu Łukasz Ryguła i skarbnik Danuta Bywalec. Gości w murach łaziskiej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy powitała dyrektor Teresa Miguła oraz jej najbliżsi współpracownicy, kierownicy działów mikołowskiego PUP. Były kwiaty, listy gratulacyjne, urodzinowy tort oraz podziękowania dla wszystkich pracowników. Przypomniano również dwie dekady funkcjonowania tej jednostki.

20 lat Powiatowego Urzędu Pracy

28 czerwca 2001 roku Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2002 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie. Od początku swojego istnienia PUP zlokalizowany jest w budynku przy ul. Chopina w Łaziskach Górnych. Przez 20 lat działalności Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie bierze aktywny udział w kształtowaniu rynku pracy na naszym terenie, a także promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego. To Instytucja, która szybko dostosowuje się do wyzwań, jakie kreuje teraźniejszość i dynamicznych zmian jakie zachodzą na rynku pracy.

kwiaty dyrektor PUP wręczają władze powiatu tort na 20 lecie PUP
Od początku swojego istnienia Urząd organizował Targi Pracy, a inicjatywa ta zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych jak i pracodawców. W latach 2017–2018 mikołowski PUP, chcąc promować wśród młodzieży zawody rzemieślnicze, wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego zorganizował Targi Edukacji i Pracy.

gratukacje dla dyrektor PUP Teresy Miguły
Ważnym etapem organizacyjnym w funkcjonowaniu PUP było wyodrębnienie w roku 2010 Centrum Aktywizacji Zawodowej. Inwestycja sfinansowana została z Funduszu Pracy. Głównych celem tego przedsięwzięcie było wprowadzenie zmian organizacyjnych, które przełożyły się na poprawę efektywności realizowanych usług oraz przysłużyły się budowaniu pozytywnego wizerunku Urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie współdziała z wieloma partnerami rynku pracy,  zawarł również porozumienia m.in. z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach, z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach czy też Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą od 2016 roku Urząd jest corocznym współorganizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach oraz wystawcą na Targach Biznes Expo.

jubileusz PUP w Łazisakch Górnych
Wśród licznych wyróżnień jakie otrzymał urząd przez 20 lat swojego istnienia, za wyjątkowo cenne należy uznać dwukrotne otrzymanie nagrody „Lodołamacza” w konkursie dla pracodawców wrażliwych społecznie organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ponadto Urząd w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia został doceniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienie oraz kreowania wysokich standardów usług na rynku pracy. W roku 2019 dyrektor Urzędu Teresa Miguła otrzymała odznakę honorową Primus in Agendo za zasługi na rynku pracy.
Ważnym dla tej jednostki jest rozwój zawodowy kadry i wymiana doświadczeń z innymi partnerami. Istotna dla tego procesu była wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Leonarda da Vinci. Projekt zakłada udział kierowników jednostek i osób zajmujących się problematyką aktywizacji i kształcenia zawodowego. Uczestnicy projektu odwiedzili Jobcenter Plus Brytyjski odpowiednik urzędu pracy, szkołę zawodowa kształcąca w zawodach gastronomicznych, gdzie praktyki odbywały się w specjalnym symulatorze pokładu samolotowego.