Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
spotkanie przedsiębiorców w Mikołowie

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy

2022-03-22

Na jakich zasadach obywatele Ukrainy mogą pracować w naszym kraju oraz jakie przepisy obowiązują pracodawców, którzy ich przyjmą do pracy – o tym wszystkim mówiono w trakcie spotkania przedstawicieli PUP z przedsiębiorcami, które odbyło się 22 marca w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie.
Obecni na spotkaniu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych przybliżyli zasady, na jakich te osoby mogą się rejestrować w urzędach pracy oraz możliwości, z których mogą skorzystać pracodawcy chcący zatrudnić u siebie osoby zza wschodniej granicy.

22 marca spotkanie z przedsiębiorcami
Jak wyjaśniono obywatele Ukrainy – zarówno ci, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w naszym kraju, mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

spotkanie w sprawie zatrudniania uchodźców
Z kolei obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy w powiatowym urzędzie pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia przez tę osobę pracy. Przy czym pracodawcy, którzy ich zatrudnią mogą skorzystać ze wsparcia w postaci straży czy prac interwencyjnych.
Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność zorganizowania podstawowych szkoleń z zakresu BHP dla Ukraińców oraz kursów językowych.
Poruszono również kwestie uzyskania prawa wykonywania zawodu w naszym kraju przez uchodźców z Ukrainy, jak też możliwości założenia przez nich firmy i szans na uzyskania w tym względzie dotacji. Zainteresowani uzyskaniem wsparcia na otwarcie własnej działalności muszą przedstawić wniosek wraz z biznesplanem w języku polskim oraz mieć poręczenie ze strony polskiego przedsiębiorcy.
Zachęcano również do skorzystania ze stron: pl4ua.info czyli portalu pracy dla Ukraińców czy też praca.gov.pl. oraz strony naszego PUP mikolow.praca.gov.pl gdzie założono podstronę z informacjami w języku polskim i ukraińskim dotyczącym polskiego i europejskiego rynku pracy. Dodatkowo w PUP działa Punktu Obsługi Cudzoziemców działający pod numerem (32) 325 03 93, 325 03 94, 795 053 367, 796 764 868
Spotkanie prowadzili Piotr Bańczyk – główny specjalista ds. przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Mikołów oraz Paweł Wyszomirski z katowickiej Fundacji Napraw Sobie Miasto.