Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Sesja Rady Powiatu prezydium widok z lewej strony

Sesja o bezpieczeństwie i pomocy uchodźcom

2022-03-30

30 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu, które po dłuższej przerwie odbyło się w trybie stacjonarnym. Prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke.

sesja Rady Powiatu 30 marca
Głównymi tematami marcowej sesji były kwestie bezpieczeństwa, które przedstawił prokurator rejonowy Tomasz Rygiel oraz komendanci powiatowi straży pożarnej Damian Krawczyk i policji Dariusz Klimczak.

prokurator i komendanci policji i straży
Prokurator Tomasz Rygiel wyjaśnił, iż w 2021 w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie zarejestrowano 2400 spraw, czyli średnio 200 na miesiąc, najwięcej dotyczyło oszustw, których liczba w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła, z czego około 19 procent dotyczy oszustw dokonywanych przy sprzedaży i inwestowaniu za pośrednictwem internetu. Wśród innych wskazanych przestępstw, prokurator Tomasz Rygiel wymienił m.in. postępowania dotyczące prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, w 2021 roku było ich 125, kradzieży, uszkodzenia mienia oraz przypadków znęcania się fizycznego i psychicznego, tych ostatnich było 97. Spraw narkotykowych mikołowska prokuratura prowadziła – 59.

Prokurator Rejonowy w Mikołowie
Kolejne wystąpienie dotyczyło pracy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie i podległych jej komisariatów, którą omówił komendant Dariusz Klimczak.
W sprawozdaniu swym przedstawił informacje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowy, przestępczości narkotykowej czy przestępstw z kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych dla obywateli. Omówił także zgłoszenia, które przekazywane są stróżom prawa za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak mówił, z roku na rok, liczba zgłaszanych sygnałów na KMZB wzrasta, zaś najwięcej w 2021 roku dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Odniósł się również do kwestii dotyczących obecności uchodźców na terenie powiatu mikołowskiego. Jak stwierdził, od 24 lutego żadnych większych incydentów z ich udziałem nie odnotowano, co też wynika z faktu, iż są to przede wszystkim kobiety i dzieci.

komendant Policji w Mikołowie
Kolejne sprawozdanie dotyczyło bezpieczeństwa pożarowego, które omówił komendant Damian Krawczyk. Jak poinformował w 2021 w KP PSP w Mikołowie odnotowano 1426 interwencji. Najwięcej bo 588 dotyczyło Mikołowa, najmniej – 63 Ornontowic.
– W tym roku mamy już wzrost zgłoszeń o 50 procent, bowiem już mieliśmy bardzo dużo zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi oraz pożarami traw – zaznaczył.

komendant straży pożarnej w Mikołowie
Oba sprawozdania zostały przyjęte.

Na tej samej sesji radni przyjęli uchwały dotyczących m.in zmian w budżecie, przeznaczenia środków z PFRON, likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Ornontowicach czy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

sesja Rady Powiatu 30 marca 2022
W części poświęconej na informacje z prac Zarządu Powiatu, Starosta Mirosław Duży przekazał informacje dotyczące pomocy uchodźcom, którzy obecnie przebywają w naszym powiecie. Jak wyjaśnił na terenie Powiatu Mikołowskiego przygotowano dla nich prawie 500 miejsc, w których zatrzymało się 370 osób, jednak dokładna liczba obywateli Ukrainy, którzy się u nas schronili nie jest znana, bowiem wielu z nich mieszka u osób prywatnych, a proces rejestracji jest w toku.

sesja Rady Powiatu 30 marca w sprawie bezpieczeństwa
Członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar poinformowała, iż od 1 kwietnia ruszy w I LO oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy.
– Na razie jeden, choć potrzeby wydaja się większe – zaznaczyła. Poinformowano także o wydłużeniu pracy starostwa, które w poniedziałki czynne będzie do godziny 18.00 oraz powrocie systemu kolejkowego, który ma usprawnić obsługę mieszkańców.

Kolejna sesja planowana jest na 27 kwietnia i będzie poświęcona zdrowiu, zaś pełna relacja z obrad na e-sesja na stronie mikolowski.pl