Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
adresy pup uchodzcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom ze strony PUP

2022-03-28

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie jest obecnie zarejestrowanych 68 obywateli Ukrainy, z każdym dniem liczba ta wzrasta o kolejne osoby. Zgodnie z przyjętą procedurą wszyscy odbywają grupowe spotkania z doradcą klienta, na których są informowani o możliwych formach wsparcia. Dzięki pozyskanym przez Urząd ofertom część z nich rozpoczęła już pracę lub odbywa staże u lokalnych przedsiębiorców bądź w jednostkach samorządowych.

ulotka PUP praccodawcom
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie prowadzi obecnie intensywną akcję informacyjną dla przebywających w naszym powiecie uchodźców. Od 15.03. odbyły się spotkania w gminie Łaziska Górne, Mikołów, Wyry i Ornontowice, na których około 500 osób uzyskało informacje na temat możliwości zatrudnienia.
Pracownicy Punktu Obsługi Cudzoziemców działającego w PUP Mikołów stale współpracują ze Strażą Graniczną, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz przedstawicielami poszczególnych gmin, aby mieć dla obywateli Ukrainy komplet niezbędnych, aktualnych i sprawdzonych informacji. Sytuacja przed jaką stanęły obecnie wszystkie instytucje naszego powiatu jest trudna i wymaga szybkiego reagowania dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie obsługuje obywateli Ukrainy w ich języku, wszystkie niezbędne druki, a przede wszystkim oferty pracy tłumaczone są na język ukraiński, z udziałem tłumacza odbywają się też w siedzibie PUP spotkania obywateli Ukrainy z pracodawcami.

adresy pup uchodzcom z Ukrainy
Niektórzy z lokalnych przedsiębiorców decydują się na zatrudnienie obywatela Ukrainy na dotychczasowej procedurze rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W okresie od 24.02. w tej formie zatrudniono 43 osoby. Pracownicy Urzędu zachęcają pracodawców do tej formy gdyż pozwala ona na utrzymanie cudzoziemca w zatrudnieniu przez okres 24 miesięcy pod warunkiem posiadania legalnego tytułu pobytowego uprawniającego do wykonywania pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie stale pracuję nad poszerzeniem bazy przedsiębiorców gotowych zatrudnić obywateli Ukrainy w tej sprawie należy kontaktować z Punktem Obsługi Cudzoziemców pod numerami telefonów 795 053 367, 796 764 868.
Należy pamiętać, że specustawa nałożyła na pracodawcę obowiązek powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni o podjęciu u niego pracy przez obywatela Ukrainy.