Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

2022-03-31

Powiat Mikołowski, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3, otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 32.500,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 26.000,00 zł
Wkład własny Powiatu Mikołowskiego to kwota: 6.500,00 zł

Placówki zakwalifikowane do udziału w programie:

  • Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie
    (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa:
    12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
  • Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie
    (całkowity koszt realizacji zadania: 2 500,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 500,00 zł)