Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Logo narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

2022-03-31

Powiat Mikołowski, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3, otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 32.500,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 26.000,00 zł
Wkład własny Powiatu Mikołowskiego to kwota: 6.500,00 zł

Placówki zakwalifikowane do udziału w programie:

  • Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie
    (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa:
    12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
  • Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 12 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł);
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie
    (całkowity koszt realizacji zadania: 2 500,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 000,00 zł, kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 500,00 zł)