Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Baner CEEB

Deklaracja CEEB. Czy już zgłosiłeś czym ogrzewasz dom? Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna

2022-03-08

Deklaracje CEEB wpływają do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021. To ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządów budynków, który musi być dokonany w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie dopełnią, grozi im grzywna w wysokości nawet do 500 zł. Ponadto deklaracja CEEB wymagana jest jeśli starasz się o dodatek osłonowy.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.
Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz „B” przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz „A”.

Do kiedy można składać deklaracje CEEB?
Na złożenie deklaracji mamy czas do 30 czerwca 2022. Dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021.

Ważne
Jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Jaka kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?
Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

CEEB w pigułce ulotka