Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
grafika policja mikołow

Rok pracy policjantów w liczbach

2022-02-11

10 lutego w trybie zdalnym odbyła się narada roczna podsumowująca miniony rok pracy funkcjonariuszy mikołowskiej komendy policji.

zdalna narada roczna 10 luty

W naradzie poza szefostwem komendy uczestniczyli Starosta Mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz Bartosz Depta – naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem i Łukasz Ryguła – sekretarz Powiatu Mikołowskiego. W odbywającej się w trybie zdalnym konferencji udział biorą również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie bryg. Damian Krawczyk oraz samorządowcy z poszczególnych gmin naszego powiatu i osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu za bezpieczeństwo.

zdalna narada policyjna

W jej trakcie komendant powiatowy nadkomisarz Dariusz Klimczak oraz jego zastępca nadkomisarz Andrzej Rudolf przedstawili najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Z danych tych wynika, że w 2021 roku doszło do 43 wypadków drogowych, w tym trzech śmiertelnych. Dwa z nich miały miejsce w Mikołowie, jeden w Orzeszu. Kolizji odnotowano 959.

starosta w trakcie zdalnej narady policyjnej

Mundurowi wskazali również najbardziej niebezpiecznie miejsca w ruchu drogowym. W Mikołowie są to m. in. skrzyżowanie DK 44 (ul. Beskidzka) z DW 928 (ul. Bielska) gdzie w minionym roku doszło do 49 zdarzeń drogowych oraz połączenie ulic Gliwickiej i Łącznej, gdzie miało miejsce 17 zdarzeń.

W Orzeszu za najniebezpieczniejsze uznano skrzyżowanie DK 1 (ul. Centralna) z Myśliwską i Katowicką. Tam doszło do 26 zdarzeń, W Wyrach jest to skrzyżowanie DW 928 (ul. Pszczyńska) z ul. Łaziska ( 14 zdarzeń), w Łaziskach Górnych najwięcej kolizji i wypadków miało miejsce na DK 1 i ul. Św. Barbary, zaś w Ornontowicach to ulice Zwycięstwa i Zamkowa. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków policjanci wymieniają nieustąpienie pierwszeństwa przejazdy oraz nadmierna prędkość. W 2021 roku policjanci zatrzymali 193 nietrzeźwych kierujących, z których 34 było sprawcami zdarzeń drogowych.

liczna wypadków w 2021 roku

W 2021 roku policjanci zaangażowani byli w działania związane z pandemią odnotowując prawie 5000 interwencji dotyczących SARS CoV-2.

sekretarz Łukasz Ryguła w trakcie narady rocznej policji

Funkcjonariusze przekazali także dane statystyczne dotyczące wszystkich odnotowanych w minionym roku przestępstw, których było 1552.

Dla porównania w 2020 roku było ich 1297, jednak jak podkreślali policjanci, rok 2020 był wyjątkowy, bowiem przez wiele miesięcy obowiązywał lock down.

Przedstawiono także informację w zakresie siedmiu kategorii najbardziej uciążliwych przestępstw. Tych zarejestrowano 348, rok wcześniej 321 oraz dane dotyczące spraw gospodarczych. W tej grupie miało miejsce 449 przestępstw, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2020 roku – 286.

Nie zabrakło również informacji o liczbie funkcjonariuszy w komendzie i komisariatach oraz zamierzenia na ten rok. Wśród priorytetów na 2022 rok stróże prawa wskazali m.in. zwiększenie wykrywalności przestępstw gospodarczych.

narada roczna policji

naczelnik Wydziału ZArządzania Bezpieczeństwem Bartłomiej Depta