Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Obrazek profilowy zdarzenie

Rada służb 14–20.02.2022 r.

2022-02-22

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu trzech pożarów: oleju przy piecu w zakładzie Schneider Electric (na terenie Mikołowa), drzewa (na terenie Gostyni), komina w budynku (na terenie Orzesza).
Osiemdziesiąt dziewięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo powalone na samochód osobowy, blacha zerwana z dachu budynku, uszkodzony dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym, uszkodzony garaż blaszany, zanieczyszczenia na jezdni, uszkodzony dach na budynku jednorodzinnym, zerwany fragment dachu z pustostanu, fragment blachy zwisający
z budynku gospodarczego, zerwana papa z budynku jednorodzinnego, uszkodzone ogrodzenie (na terenie Mikołowa); pomiar tlenku węgla (na terenie Orzesza); wypadek na kopalni, kobieta zraniona nożem, wypadek drogowy (na terenie Łazisk Górnych). Pozostałe zdarzenia były związane z sytuacją pogodową (silny wiatr). Najwięcej interwenci dotyczyło drzew powalonych na drogi, zerwanych przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz uszkodzonych budynków (na terenie całego powiatu).
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się być alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży
(ustalono jednego podejrzanego). Miał miejsce jeden przypadek rozboju (ustalono jednego podejrzanego)
Zgłoszono cztery przypadki przestępstw kryminalnych innych (ustalono dwóch podejrzanych). Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe (ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziesięciu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali trzydzieści jeden zdarzeń na terenie powiatu. Siedem zdarzeń dotyczyły interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to m.in.: uszkodzony znak STOP, niedrożna studzienka deszczowa, pęknięta rura ciepłownicza, awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, uszkodzone ławki w parku, wyrwa w jezdni, uszkodzony właz studzienki.
Piętnaście interwencji związanych było ze skutkami silnego wiatru takimi jak: zerwane przewody energetyczne, drzewa oparte o kable, uszkodzone znaki oraz przerwy w dostawach prądu.