Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
pomoc dla Ukrainy

Deklaracja Punktu Zakwaterowania

2022-02-28

Poniżej zamieszczamy link do pobrania Deklaracji Punktu Zakwaterowania. Jest to dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy.

https://sekap.finn.pl/#!/karta_uslugi/60670/karta

 

Deklaracja punktu zakwaterowania

Procedura zgłaszania punktu zakwaterowania

 

  1. Złożenie deklaracji punktu zakwaterowania (zał. nr 1): mailowo na adres: kancelaria@mikolowski.pl lub w formie papierowej w biurze obsługi interesanta w budynku starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie),

w urzędach gmin, jednostkach policji (Mikołów, Łaziska Grn., Orzesze).

  1. Deklaracje złożone w gminach i na policji ww. jednostki niezwłocznie dostarczają do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
  2. Weryfikacja formalna wniosku – pracownik Starostwa
  3. Weryfikacja punktu – upoważniony pracownik starostwa i pracownik PCPR