Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Sprawozdanie z konsultacji

2021-12-23

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2022. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i odbyły się z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu oraz ankiety na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie wpłynęły uwagi, które zostały uwzględnione. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.