Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Logo LP

Laboratoria Przyszłości

2021-12-08

Powiat Mikołowski otrzymał 90 000 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.
Program jest skierowany dla szkół podstawowych, realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Pieniądze trafią do Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w Mikołowie oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie.

Wsparcie przyznawane jest w zależności od wielkości szkół:
a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, ale również podczas innych zajęć edukacyjnych.

Więcej szczegółów pod tym linkiem:

https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2021/12/Laboratoria-Przyszlosci.pdf