Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Żorska z nowym chodnikiem i sygnalizacją

2021-11-18

Kolejna inwestycja na drogach powiatowych zrealizowana. Zakończyła się przebudowa ulicy Żorskiej w Orzeszu etap II. Inwestycję prowadzono od 2019 roku, a po jej zakończeniu ulica Żorska na całej swej długości, od centrum do DK 81, została zmodernizowana.

Ul. Żorska w Orzeszu
Drugi etap robót polegał na wykonaniu nowej podbudowy i położeniu nawierzchni, wykonaniu zjazdów oraz chodnika.
– Ta inwestycja miała za zadanie poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na tej drodze. Dlatego też w obszarze zabudowanym na całej długości Żorskiej położony został nowy chodnik, zaś na pozostałym odcinku wykonano utwardzone, asfaltowe pobocze. Dodatkowo zamontowana została sygnalizacja świetlna oraz tablica wskazująca prędkość jazdy – wymienia wicestarosta Tadeusz Marszolik.

Żorska w Orzeszu po remoncie
Koszt drugiego etapu wyniósł ponad 7.4 mln. złotych. Z czego powiatowi udało się uzyskać 50 procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota to wkład własny powiatu oraz miasta Orzesze, które solidarnie wpłaciły po 25 procent.

wicestarosta na ul. Żorskiej w Orzeszu

-Dziękujemy  burmistrzowi oraz Radzie Miasta za przekazanie tych środków, które pozwoliły na ukończenie tego zadania. To kolejny dowód dobrej współpracy samorządu  powiatowego z gminami – przyznał wicestarosta.

światła na Żorskiej