Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

2021-11-19

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022 r.

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) zawiadamia, że:
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022 r. ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2020.920 t.j.) został rozstrzygnięty.

  1. Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych na:
    „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA,
  2. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych” – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 128 040,00 zł. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 64 020,00 zł.