Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Ranking „Gmina dobra do życia”

2021-11-05

Serwis PAP Samorząd opublikował 4 listopada Ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” opracowany przez profesora Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu.

Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.
Wyniki Rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Wyniki rankingu wskazują, że najlepiej w Polsce żyje się w stolicy i okolicach. Aż 10 spośród pierwszych 20 gmin w rankingu „Gmina Dobra do Życia” pochodzi z tego regionu. Jeśli chodzi o gminy z województwa śląskiego, to pierwsze na liście z miejscem 72 znalazły się Katowice, zaś w powiecie mikołowskim liderem z 144 okazały się Wyry, kolejne miejsce na liście rankingowej zajął Mikołów 195 miejsce, 448 lokata przypadła Ornontowicom, 572 były Orzesze, a 1061 Łaziska Górne.
Więcej na stronie : samorzad.pap.pl

WYNIKI-RANKINGU-2021_0