Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Po kwalifikacji wojskowej

2021-11-18

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Mikołowskim.
Z danych Powiatowej Komisji Lekarskiej wynika, że z rocznika 2001 roku winno stawić się 449 poborowych, uczyniło to 396, zaś z rocznika 2002 – 460 a zgłosiło się 424 mieszkańców naszego powiatu. Z roczników starszych 22, a stawiło się czterech.

siedziba komisji poborowej w Mikołowie
Jeśli chodzi o dodatkowe badania lekarskie, to wykonano je u 64 poborowych z rocznika 2001 i 66 z grona urodzonych w 2002 roku.
Jeśli chodzi o kategorię, to za osoby zdolne do czynnej służby wojskowej z kategorią „A” z rocznika 2001 uznano 352, zaś 367 z 2002.
Kategorię „D” czyli niezdolni do służby wojskowej w okresie pokoju otrzymało 24  mężczyzn urodzonych w 2001 i 31 z 2002 roku. Kategorie „E” czyli niezdolny do służby otrzymało odpowiednio 20 i 26 osób z dwóch roczników. Z roczników starszych wszyscy poborowi otrzymali kategorię „A”.

obiweszczenieo poborze
Z grona pań, które ze względu na swe kwalifikacje podlegają stawiennictwu, to z terenu powiatu mikołowskiego winno zgłosić się 24, a stawiło się 19, z których 14 otrzymało kategorie „A”, cztery „D”, a jedna otrzymała kategorię „E”.