Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

BIP

Powiat Mikołowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 54 860 zł.

W ramach realizowanego zadania uczniowie sześciu szkół prowadzonych przez Powiat Mikołowski pojadą na wycieczki szkolne. Wycieczki zostaną zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe do kwoty 10 000 zł i trzydniowe do kwoty 15 000 zł a min. 20 % stanowi finansowy wkład własny.

Relacje z wycieczek wkrótce pojawią się na stronach internetowych szkół.

Informacja o projekcie:

https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/Poznaj-Polske-Powiat-Mikolowski.pdf