Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
przezydium rady

Listopadowa sesja Rady Powiatu

2021-11-24

24 listopada za swym kolejnym posiedzeniu w trybie stacjonarnym zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke. Ze względu na sytuację pandemiczną radni zdecydowali się zrezygnować z części poświęconej omówieniu wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców powiatu. Prezentacja na ten temat ma zostać przedstawiona w późniejszym terminie.

listopadowa sesja Rady Powiatu
W części poświęconej na uchwały przyjęte zostały projektu dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku, wprowadzono zmiany w budżecie, a także wprowadzono je w uchwale nr XIV/090/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Radni wyrazili również zgodę na nabycie nieruchomości oraz ustalili wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

radni powatu mikołowskiego

Na tej sesji przyjęto zmiany w uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2021 i określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2022. Przegłosowano również Roczny programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, a także przyjęto uchwałę ustalającą wynagrodzenie Starosty Mikołowskiego.

24 listopada sesja Rady Powiatusesja rady
W części poświęconej omówieniu prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży mówił o otrzymaniu przez powiat promesy na budowę nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej, uruchomieniu urzędomatu przy starostwie i przekazaniu trzech nowych radiowozów. Przedstawił również dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie naszego powiatu informując, iż obecnie w Powiecie Mikołowskim na covid chorych jest 470 osób, zaś w kwarantannie przebywa ich około 1500 osób.
Pełna relacja z obrad na e-sesji.