Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

BIP

Dzień Pracownika Socjalnego to ogólnopolskie święto państwowe, które wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. To święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej, bowiem skuteczna pomoc osobom potrzebującym możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów. Jednak przede wszystkim dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

W imieniu władz Samorządu Powiatowego w Mikołowie składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji.
Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka!