Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

21 listopada- Dzień Pracownika Socjalnego

2021-11-19

Dzień Pracownika Socjalnego to ogólnopolskie święto państwowe, które wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. To święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej, bowiem skuteczna pomoc osobom potrzebującym możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów. Jednak przede wszystkim dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

W imieniu władz Samorządu Powiatowego w Mikołowie składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji.
Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka!