Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Złote i Srebrne odznaki dla pracowników PUP

2021-10-13

13 października w sali sesyjnej starostwa odbyło się spotkanie starosty mikołowskiego Mirosława Dużego oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyny Nazar z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy.
W jego trakcie starosta mikołowski wręczył listy gratulacyjne pracownikom tej instytucji, który zostali wyróżnieni Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

dyrektor PUP Teresa Miguła oraz starosta Mirosław Duży
Złotą Odznakę Honorową otrzymała Teresa Miguła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, zaś Srebrnymi uhonorowano Natalię Badurę, zastępcę dyrektora PUP oraz Katarzynę Machul, główną księgową Powiatowego Urzędu Pracy. Wręczenie orderów odbyło się 5 października w siedzibie Sejmiku Śląskiego.

starosta, dyrektor PUP oraz członkini Zarządu Grażyna Nazar
Składając podziękowania starosta podkreślił zaangażowanie tych osób w pracę na rzecz bezrobotnych i przedsiębiorców co przekłada się na niską stopę bezrobocia w naszym powiecie.

– W 2020 roku średnio mieliśmy zarejestrowanych około 1000 bezrobotnych, w szczytowym okresie pandemii było to około 1800, a obecnie jest to około 1700  zarejestrowanych. Na pewno nie jesteśmy jako powiat zieloną wyspą, wolną od tego problemu, ale też mogę powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych urzędów pracy – zaznaczył.

wręczenie wyróżnień prawonikom Powiatowego Urzędu Pracy
Dziękująca za to wyróżnienie dyrektor PUP przyznała, iż słowa uznania należą się wszystkich pracowników, którzy działają nie tylko na rzecz bezrobotnymi, ale także pracują z przedsiębiorcami, cudzoziemcami, zajmują się rozdziałem środków unijny czy też pomocą przyznaną w ramach tarczy antykryzysowej.

wyróżnienie dla pracownicy PUP
– Rozdział funduszy, które jako powiat otrzymaliśmy z tarczy antykryzysowej, a było to ponad 45 milionów złotych, okazał się sprawdzianem dla naszego urzędu. Jednak zespół, z którym pracuje sprawnie i szybko zajął się ich dystrybucją – podsumowała Teresa Miguła.