Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Wyróżnienia i medale na Dzień Edukacji

2021-10-14

14 października obchodzony jest jako święto pracowników oświaty.
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań pracownikom oświaty, którym przyznane zostały odznaczenia państwowe.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej w tym roku wyróżnione zostały: Anita Kuśmierska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie oraz Barbara Leśniak psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

gratulacje odbiera psycholog Barbara Leśniak
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymały: Barbara Modzelewska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, Piotr Dębowski – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Róża Włodarz – wicedyrektor  w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

gratulacja dla Róży Włodarz

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Danuta Badura – pracownik obsługi I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie.
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Anna Jadasz – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Przemysław Mycielski – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Magdalena Krzysteczko  – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie.

Gratulacja dla Piotra Dębowskiego

Gratulacja dla dyrektor Anny Jadasz

Poza odznaczeniami państwowymi przyznane zostały Nagrody Starosty dla dyrektorom szkół, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

W tym roku Nagrodami Starosty Mikołowskiego wyróżniono dyrektorów: Barbara Modzelewska, Elżbieta Jabłońska, Radosław Tarczoń,  Tadeusz Śliwa i Anna Karaśkiewicz.

Nagrody Starosty Mikołowskiego dla nauczycieli:
1. Danuta Absalon – Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
2. Adam Loska – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
3. Aleksandra Stodółka – Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
4. Marek Olsza – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
5. Anna Sadowska-Połacik – Nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
6. Maria Pawełczyk – Nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych I Usługowych w Łaziskach Górnych
7. Justyna Marek – Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
8. Grażyna Szuwart – Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie
9. Magdalena Sowińska-Franczyk – Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie
10. Halina Rajwa – Nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
11. Jolanta Zwyrtek– Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie

Nagrody Starosty Mikołowskiego dla administracji i obsługi otrzymali:
1. Beata Krzystolik – pracownik obsługi I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
2. Magdalena Lis – pracownik obsługi II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
3. Ewa Zawiszowska – Szyma – kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
4. Małgorzata Matuszkiewicz – pracownik obsługi Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
5. Monika Baron – sekretarz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
6. Beata Seifert – pomoc nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie
7. Michaela Nowrot – główna księgowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
8. Violetta Głogowska-Wróbel – sekretarka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie