Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

U mnie i u Ciebie- po obu stronach polsko-niemieckiej współpracy partnerskiej

2021-10-15

Istnieje ponad 800 polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów, które obrały sobie za cel bezpośredni kontakt i wymianę między społeczeństwami obywatelskimi obu krajów. Wśród nich jest Powiat Mikołowski i Reński Powiat Neuss, współpracujące ze sobą od ponad 25 lat.

Pandemia koronawirusa nie pozwoliła spotkać się „w realu”, zatem konferencja pt. „U mnie i u Ciebie” przez 3 dni- 6, 7 i 8 października odbywała się na platformie ZOOM. Już w pierwszym dniu zgromadziła blisko 100 uczestników, reprezentujących gminy, miasta i powiaty zarówno z Polski jak i z Niemiec.

Powiat Mikołowski reprezentowała Magdalena Locke, zastępczyni naczelnika Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Co trzy lata PNWM określa obszar tematyczny, który jest szczególnie aktualny i istotny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. W tym okresie PNWM intensywnie podejmuje i popularyzuje projekt „U mnie, u Ciebie” w swojej działalności, zarówno programowej, jak i dotacyjnej.

– Alternatywą do polsko-niemieckich wymian dorosłych i młodzieży, odbywających się w rzeczywistości realnej stają się dziś ponownie spotkania wirtualne. Choć nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań- mówi Magdalena Locke.

W październiku 2020 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprosiła wszystkie partnerstwa do udziału w programie szkoleniowo-sieciującym „U mnie i u Ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”, aby między partnerami wzmocnić wymianę młodzieży oraz współpracę pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą.

Ponad 150 gmin, miast i powiatów wyraziło swoje zainteresowanie ww. programem. Ze względu na bardzo pozytywny odzew, PNWM przyjęła więcej zgłoszeń i stworzyła dwie grupy, które w latach 2021-2022 wezmą udział w programie.

Pierwsza grupa uczestników rozpoczęła swoje działania na początku 2021 roku, zaś druga grupa spotkała się w październiku 2021 roku w trybie zdalnym podczas międzynarodowej konferencji 6-8 października na platformie ZOOM. Do udziału w niej zaproszono kolejne 28 partnerstw gmin, miast i powiatów.

Stałe elementy dwuletniego programu szkoleniowo-sieciującego to:

  •  spotkanie sieciujące w pierwszym roku. Na początek spotkają się pracownicy administracji miejskiej i powiatowej, odpowiedzialni za partnerstwa miast i pracę z młodzieżą. Spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się i wymianie dotyczącej celów, formatów, tematów i możliwości finansowania międzynarodowych spotkań młodzieży;
  • indywidualne plany współpracy. Każde partnerstwo zdecyduje, w jakim obszarze tematycznym chce otworzyć lub rozbudowywać wymianę młodzieży i zaangażuje w nią lokalne organizacje i instytucje, pracujące z młodymi ludźmi i chcące uaktywnić się w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży;
  • oferta szkoleniowa i doradcza PNWM. Partnerstwa gmin i powiatów, które biorą udział w programie, mogą zamawiać dla zaangażowanych miejscowych instytucji i organizacji seminaria kontaktowe i szkolenia online na tematy związane z wymianą młodzieży oraz korzystać z konsultacji z doświadczonymi trenerkami i trenerami. Koszty tych szkoleń i konsultacji ponosi Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
  • spotkanie podsumowujące w roku następnym. Na spotkanie to zaproszeni zostaną wszyscy przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, instytucji i szkół, które w toku programu zaangażowały się w polsko-niemiecką wymianę młodzieży między partnerami. Spotkanie służy pokazaniu sobie wzajemnie, jakie pierwsze kroki podjęto, aby stworzyć silną lokalną sieć dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i jakie projekty wymiany zrealizowano.

Podczas konferencji organizatorzy przedstawili szereg filmów, będących przykładem dobrze zrealizowanych projektów z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec.

Zaprezentowana została także sieć polsko-niemieckich partnerstw gmin, miast i powiatów.

– Miłym i wzruszającym akcentem pierwszego dnia konferencji była możliwość ponownego, tym razem wirtualnego spotkania się z naszymi partnerami z Reńskiego Powiatu Neuss- dodaje Magdalena Locke.

Wszystkie materiały pokonferencyjne są dostepne pod tym linkiem:

https://padlet.com/dpjwpnwm/bhb7ebt0wn2sfuad

A tutaj można zobaczyć interaktywną mapę partnerstw polsko- niemieckich:

https://padlet.com/dpjwpnwm/19ndi9efa475mviy