Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

2021-10-22

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 18 października 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i odbyły się z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.
W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek, opinia lub uwaga. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.