Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Lokalnie i partnersko na temat wody w powiecie

2021-10-05

Przedstawiciele samorządów gmin wchodzących w skład powiatu mikołowskiego, rolników, użytkowników wód oraz kopalń z terenu powiatu wzięli udział w II Spotkaniu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Mikołowskiego, które odbyło się 5 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Powiat Mikołowski był reprezentowany przez Członkini Zarządu Powiatu Grażynę Nazar oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mikołowie Teresę Macioszek.
Przemawia Grażyna Nazar
Spotkanie zorganizował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a w programie znalazły się m.in.: wykład nt. „Przedstawienie działalności Śląskiego Centrum Wody.” Katarzyny Dziedzic ze Śląskiego Centrum Wody oraz „Wyzwania związane z wodą na Śląsku- wspólnie zadbajmy o jakość wód” dr hab. prof. UŚ Damiana Absalona.
Zbiorowe zdjęcie uczestników spotkania- lewa strona
Zebranym przedstawiono przebieg dotychczasowej realizacji LPW: od 2020 r. powstało już 18 partnerstw pilotażowych, utworzono sieć koordynatorów, zdiagnozowano zasoby powiatów i przeanalizowano główne problemy związane z woda na tych obszarach. W ramach przyszłych założeń projektu, LPW powstaną w każdym powiecie (których jest 314). Będą one mogły starać się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje związane z poprawą dostępności wody, ochrony przed suszą, powodzią oraz działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniem i niewłaściwą eksploatacją zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. W tym celu LPW ma utworzyć ranking inwestycji dla powiatu mikołowskiego oraz plan wieloletni ich realizacji.
Przemawia przedstawicielka Śląskiego Centrum Wody
Aktualne problemy sektora rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich związane z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną, przedstawił uczestnikom spotkania dr hab. prof. UŚ Damian Absalon, zachęcając zebranych oraz instytucje decyzyjne do wspólnego dbania o jakość wód w powiecie mikołowskim.
kadr z prezentacji
Członkowie LPW w późniejszej dyskusji zwrócili uwagę na szereg piętrzących się od lat w gospodarce wodnej problemów, które mogłyby zostać rozwiązane w ramach funkcjonowania LPW: brak sprecyzowanej diagnozy problemu, zaangażowania instytucji decyzyjnych z obszaru gospodarki wodnej, systematycznego dbania o czystość rowów melioracyjnych itp.
Zbiorowe zdjęcie uczestników- prawa strona
Konferencja podsumowująca spotkanie jest planowana na listopad 2021 r.
Więcej o działaniach LPW na stronie www.woda.cdr.gov.pl