Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Etiuda rewolucyjna zabrzmiała na Radzie

2021-10-28

Od minikoncertu wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie rozpoczęła się październikowa Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego.
Dzisiejsze posiedzenie w większości poświęcone było szkolnictwu. Młody pianista Marcin Bednarczyk zagrał etiudę Rewolucyjną Fryderyka Chopina natomiast solistka Zuzanna Podolak zaśpiewała piosenkę z repertuaru Katarzyny Sobczyk pt. „O mnie się nie martw”.
Po tym muzycznym akcencie i krótkiej filmowej prezentacji osiągnięć oraz oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 przedstawiła radnym Iwona Smorz – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Mowa była o laureatach olimpiad i konkursów, przeprowadzonym w trakcie pandemii egzaminie dojrzałości, konkursach szkolnych organizowanych pod Patronatem Starosty Mikołowskiego oraz młodych stypendystach Starosty. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu starostwa omówiła projekty europejskie realizowane w placówkach oświatowych naszego powiatu. Projektów prowadzonych przy współpracy z Wydziałem Rozwoju, Zdrowia i Promocji. „To przede wszystkim Efektywne Funkcjonalne Szkoły. Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego. W pierwszej edycji programu ze staży, praktyk, kursów zawodowych oraz zajęć specjalistycznych skorzystało w sumie 1049 osób w tym 995 uczniów i 54 nauczycieli z trzech szkól technicznych- ZST, ZSP i ZSEiU oraz Zespołu Szkól nr 2 Specjalnych” – podkreślała Iwona Smorz. Całkowita wartość zakończonego programu to 3 mln 693 tys. zł. W drugiej edycji tego programu znowu będzie szansa na doposażenie pracowni, zacieśnianie współpracy szkół ponadpodstawowych z wyższymi uczelniami oraz doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli. Ze wsparcia w ramach projektu „EFS II” skorzysta 561 uczniów i 40 nauczycieli. Powiat Mikołowski może liczyć na 2 mln 624 tys. złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przekazała radnym także informacje o wynikach przeprowadzonego w trakcie epidemii egzaminu dojrzałości. Maturę w naszym powiecie zdało 83% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. To piąty wynik, jeśli chodzi o zdawalność, wśród powiatów województwa śląskiego. Poinformowała również o nagrodach dla nauczycieli – tych Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz przyznawanych przez Starostę. Te ostatnie w minionym roku szkolnym otrzymało 4 dyrektorów szkół, 10 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Na koniec wyraziła wdzięczność dla wszystkich osób związanych z oświatą za ich wysiłek i zaangażowanie, cytując amerykańską pisarkę Melody Beattie. „Wdzięczność jest kluczem do pełni życia. Zmienia to, co mamy, w coś, co nam wystarcza, a nawet w coś więcej. Odmowę zmienia w zgodę, chaos – w porządek, nieład – w jasność. Potrafi z posiłku zrobić ucztę, z budynku – dom, z obcego – przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przyszłości, sprowadza pokój w teraźniejszości i tworzy wizję jutra”- zakończyła swoje wystąpienie Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mikołowski w roku szkolnym 2020/2021.
W części obrad poświęconej głosowaniom radni jednogłośnie przyjęli także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku; zmiany budżetu; powierzenia zadania „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” do realizacji Gminie Łaziska Górne oraz określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021. Starosta Mikołowski Mirosław Duży poinformował Radę o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021 przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu oraz min. kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w sumie 47 osób. Podobnie Przewodnicząca Rady Barbara Pepke przeanalizowała oświadczenia majątkowe radnych. Przypomnijmy, że starosta i przewodniczący rady powiatu – swoje oświadczenia majątkowe złożyli wojewodzie. Starosta odniósł się także do obecnej sytuacji epidemicznej „Wirus nie ustępuje, liczba chorych przyrasta z dnia na dzień także w naszym powiecie. Obecnie na naszym terenie na COVID-19 choruje ponad 40 osób a 197 przebywa na kwarantannie. Sytuacja jest niepokojąca. Proszę wszystkich o dbanie o siebie i swoich bliskich” – podkreślił Mirosław Duży.
Kolejna Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego odbędzie się 24 listopada i będzie poświęcona ochronie środowiska. Więcej w zakładce e-sesja.