Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

ZST gospodarzem Dnia Edukacji Narodowej

2021-09-30

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim nauczycielom za trud codziennej, pięknej i zaszczytnej pracy z młodzieżą. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie powiatowych placówek oświatowych. Słowa uznania kieruję do wszystkich osób, które wspierają działania edukacyjno – wychowawcze i profilaktyczne na terenie Powiatu Mikołowskiego. Życzę, aby Państwa aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i rodziców, była źródłem osobistej satysfakcji i zadowolenia – powiedziała Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu otwierając 30 września powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowe.

naczelnik Iwona SmorzDyretor ZST Elżbieta Jabłońska
Gospodarzem tegorocznych święta był Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Jego dyrektorka Elżbieta Jabłońska przyznała, że dzisiejsze wydarzenie jest tym bardziej cenne, że odbywa się po roku przerwy.
– Pandemia uniemożliwiła obchody Dnia Edukacji Narodowej w ubiegłym roku szkolnym. Dlatego też cieszymy się, że dzisiaj znowu jesteśmy razem i możemy wspólnie świętować, dumni ze swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy kształcenia i wychowania powierzonych nam dzieci i młodzieży – przyznała.

wyróżnieni w trakcie Dnia Edukacji 2021 roku
Wśród tych, którzy wraz z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi celebrowali to wydarzenie znaleźli się starosta Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkinię Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, radni powiatu mikołowskiego, pracownicy starostwa i jego jednostek, dyrektorzy placówek oświatowych, komendanci policji i straży pożarnej oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wspierających kształcenie zawodowe w naszym powiecie.

wreczenie medalu Komisji Edukacji Narodowej
W trakcie uroczystości wręczony został Medal Komisji Edukacji Narodowej, którym uhonorowana została: Anita Kuśmierska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych im. ks Jana Twardowskiego.
Nagrody Starosty Mikołowskiego otrzymali dyrektorzy: Barbara Modzelewska, Elżbieta Jabłońska, Radosław Tarczoń, Tadeusz Śliwa i Anna Karaśkiewicz, nauczyciele: Danuta Absalon i Adam Loska – oboje z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie, Aleksandra Stodółka – II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, Marek Olsza i Anna Sadowska-Połacik oboje z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Maria Pawełczyk – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Justyna Marek –Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Grażyna Szuwart – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie, Magdalena Sowińska-Franczyk – Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, Halina Rajwa – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Jolanta Zwyrtek– Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

nagrodzeni pracownicy administracyjni oświaty
Nagrody starosty dla administracji i obsługi otrzymali: Beata Krzystolik – I LO w Mikołowie, Magdalena Lis – II LO w Mikołowie, Ewa Zawiszowska – Szyma – ZST w Mikołowie, Małgorzata Matuszkiewicz – ZSEiU w Łaziskach Górnych, Monika Baron – ZSP w Ornontowicach, Beata Seifert – ZS nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, Michaela Nowrot – OPP w Mikołowie, Violetta Głogowska-Wróbel – PPP w Mikołowie.

dyrektorzy szkół z władzami powiatu
– Nauczyciel to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się. Tej energii z pewnością nie zabrakło nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali tytuł nauczyciela dyplomowanego – powiedziała Iwona Smorz. Tymi osobami były Magdalena Ćwioro – I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie i Norbert Burek – Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

– W Powiecie Mikołowskim w trzech szkołach technicznych w roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele przygotowywali młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie aż w 45 różnych kwalifikacjach – mówiła naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, wskazując na trud i zaangażowanie nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy przygotowywali uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wśród tych, których tego dnia wyróżniono znaleźli się  pedagodzy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach byli to: Elżbieta Florys, Mirella Orzoł, Barbara Skurczak, Dariusz Spyra, Henryk Spyra, Zbigniew Wójcik, Krystyna Śmiech.

Z ZSEiU w Łaziskach Górnych: Krzysztof Marekwia, Mirosław Wojtynek, Zenon Gałązka, Alina Kozdoń-Majdzik, Paulina Gaik, Maria Pawełczyk.

Z ZST w Mikołowie: Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, Justyna Burek, Janusz Górny, Tomasz Just, Romuald Kołodziej, Marek Olsza, Artur Opoka, Jan Pałka, Marek Pilarski, Anna Sadowska-Połacik, Mirosław Sulejczak, Alina Turczyk i Andrzej Wieczorek.

Chór ZST
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił szkolny chór, a także grający na akordeonie Piotr Bylica oraz Jakub Przegendza z zespołem. Swymi umiejętnościami tanecznym obecnych urzekli Krzysztof Papierok ( tegoroczny stypendysta Starosty Mikołowskiego) oraz jego partnerką Martą Rachtan z III LO w Zabrzu.

Piotr Bylica, uczeń klasy 2pte – utwór muzyczny wykonany na akordeonie Krzysztof Papierok ( tegoroczny stypendysta Starosty Mikołowskiego) oraz jego partnerką Martą Rachtan z III LO w Zabrzu.