Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Wrześniowe obchody 25-lecia partnerstwa

2021-09-27

Od 16 do 19 września w Reńskim Powiecie Neuss w Niemczech odbywały się uroczyste obchody 25-lecia współpracy z Powiatem Mikołowskim, które pierwotnie były zaplanowane na 2020 rok, ale z racji pandemii zostały przesunięte.
Na zaproszenie gospodarzy na miejsce obchodów udała się delegacja Powiatu Mikołowskiego na czele ze Starostą Mikołowskim Mirosławem Dużym, w składzie której znaleźli się członkowie Zarządu Powiatu i pracownicy starostwa, przedstawiciele samorządów pięciu gmin wchodzących w skład powiatu, jednostek organizacyjnych oraz powiatowych szkół ponadpodstawowych.

Uroczystości rozpoczęły się 16 września od wernisażu wystawy 47 obrazów z kolekcji, powstałej podczas 29 edycji „Impresji Mikołowskich”, które są obecnie eksponowane w niemieckiej miejscowości Liedberg. Otwarcia wystawy oraz powitania gości dokonał Starosta Reńskiego Powiatu Neuss Hans-Jürgen Petrauschke, natomiast przedmowy wygłosiły dr Kathrin Wappenschmidt- dyrektor Centrum Kultury Sinsteden oraz Izabela Paździorek-Jakubowska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.
Wśród prezentowanych dzieł znalazły się obrazy: Krzysztofa Rzeźniczka, Renaty Bonczar, Stanisława Mazusia, Małgorzaty Małek, Stanisława Tabisza, Franciszka Maśluszczaka, Henryka Wańka, Andrzeja Kacperka, Krzysztofa Pasztuły, Waldemara Świerzego, Heleny Golda – Błahut, Olgierda Bierwiaczonka, Jana Nowaka, Barbary Kasperczyk. Agnieszki Sitko, Agnieszki Czyżewskiej i Michała Kwarciaka.

Międzynarodowa konferencja „Transgraniczna wymiana doświadczeń – cyfryzacja Reńskiego Powiatu Neuss i Powiatu Mikołowskiego” odbyła się 18 września w w Hotelu Schloss Friedestrom, zaś prelekcje wygłosili: Krystian Nyczka- naczelnik Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie, profesor Urlich Brückner- referent Team Europa Niemcy z Berlina, dyrektor urzędu powiatowego Neuss Dirk Brügge oraz Harald Vieten, Horst Weiner i Marcus Temburg z urzędu powiatowego w Neuss. Główne zagadnienia poruszane podczas konferencji to wdrożenie administracji elektronicznej, cyfryzacja szkół i ekspansja Internetu szerokopasmowego w obu powiatach partnerskich.

Bogaty program 18 września rozpoczął się od uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy siedzibie Powiatowego Archiwum w Zons, poświęconej królowej Rychezie, żonie Mieszka II i bratanicy cesarza Ottona II. Z powitalną mową do zebranych zwrócili się starosta Reński Hans-Jürgen Petrauschke oraz Karl Kress, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zons, po czym na ręce starosty mikołowskiego Mirosława Dużego został przekazany egzemplarz pamiątkowego Sakramentarza z Tyńca (rękopis z XI wieku). Przemowę w imieniu gości wygłosił Eugeniusz Wycisło, poseł na Sejm RP IV i V kadencji oraz pierwszy starosta mikołowski.
Po ceremonii zebrani mieli okazję uczestniczyć w ponownym otwarciu polsko-niemieckiej ścieżki literatury w Zons, a później w polsko-niemieckim nabożeństwie w przyklasztornym kościele św. Mikołaja w Juchen, gdzie mogli również posłuchać koncertu muzyki organowej.

Uroczysta gala obchodów 25-lecia partnerstwa Powiatu Mikołowskiego i Reńskiego Powiatu Neuss odbyła się tego samego dnia w pięknych wnętrzach zamku Dyck w Juchen. Przemowy do zebranych gości wygłosili starosta Reński Hans-Jürgen Petrauschke oraz starosta mikołowski Mirosław Duży.

– Nasze Powiaty, Reński Powiat Neuss i Powiat Mikołowski, współpracują już od 25, a nawet 27 lat. Słyszę głosy, że „jak już musicie z tymi Niemcami się przyjaźnić, to mogliście wziąć jakiś bliżej położony rejon”, ale przyjaźń, tak jak miłość, nie wybiera… Dziękujemy Wam szczególnie za wkład w powstanie naszego Powiatu, którego nigdy wcześniej nie było!
Musimy wpajać młodym pokoleniom, że nic nie jest dane na zawsze i o wolność, demokrację, pokój i prawa człowieka trzeba walczyć bez przerwy. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przykład naszej współpracy może być podawany jako wzór do naśladowania- powiedział starosta mikołowski.

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia wyróżnień członkom Komitetu Partnerskiego Powiatu Mikołowskiego i Reńskiego Powiatu Neuss- z powiatu mikołowskiego wyróżnienia otrzymali: Eugeniusz Wycisło, Tadeusz Marszolik, Henryk Jaroszek, Eryk Muszer, Marek Popek, Stanisław Piechula, Jan Ratka, Marcin Kotyczka i Danuta Bywalec.

Na zakończenie wizyty, w niedzielę 19 września goście z Polski mieli okazję zwiedzić zabytkowe centrum i zamek w mieście Liedberg oraz, powitani przez burmistrza Marca Venten, dokonać pamiątkowego wpisu w Złotej Księdze miasta Korschenbroich.