Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sesja o NGO-sach

2021-09-29

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi była głównym tematem wrześniowej sesji Rady Powiatu. Posiedzenie odbyło się 29 września w starostwie, a w obradach uczestniczyło 20 radnych.

sesja o wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
Współpracę oraz działania wspierające organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Mikołowskiego omówiła Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji. W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na podmioty reprezentujące powiat, które stale współdziałają  z NGO-sami m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy czy też wydziały starostwa odpowiedzialne m.in. za kwestie zdrowia i promocji, zarządzania bezpieczeństwem czy też edukacji i wspierania sportu.

rodzaje organizacji pozarządowych
Wymieniła również wspólne inicjatywy prowadzone przez starostwo w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, chociażby punkty nieodpłatnych porad prawnych prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego DOGMA, czy Fundację GaSzo realizującą  projekt SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim.

Agnieszka Ganiek z Centrum Społecznego Rozwoju
Obecnie w Powiecie Mikołowskim działa 212 organizacji pozarządowych.
Przybyli na sesję przedstawiciele dwóch stowarzyszeń – Centrum Społecznego Rozwoju oraz Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA przybliżyli prowadzoną przez nie działalność.

rezentantu stowarzyszenia Zmiana z Mikołowa
W części poświęconej uchwałom, radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku, a także zaakceptowali zamiany w budżecie. Zgodzili się również  na wystawienie weksla in blanco przez Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. jako zabezpieczenie projektu termomodernizacji Szpitala Powiatowego oraz Poradni Lekarza Rodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Mikołowie-Mokrem.

wrześniowa sesja Rady Powiatu
Mówiąc o pracach Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży omówił podjęte przez te gremium uchwały, poinformował o trwających pracach nad przyszłorocznym budżetem, wizycie w Reńskim Powiecie Neuss oraz wręczeniu stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

radni powaitu mikolowskiego
Pełna relacja z obrad w zakładce e-Sesja.