Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Pobór w Powiecie Mikołowskim

2021-09-15

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.

siedziba komisji poborowej w Mikołowie

Poborowi z rocznika 2001 muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską do 4 października. Dla mikołowian z tego rocznika wyznaczono dni od 15 do 22 września, od 23 do 27 września dla orzeszan, od 28 do 30 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 października – Ornontowice i Wyry, zaś 4 października – Wyry.
Poborowi z rocznika 2002 muszą stawić się w dniach od 5 do 25 października. Mikołowianie od 5 do 11 października, od 12 do 14 października – orzeszanie, od 15 do 19 października – mieszkańcy Łazisk Górnych, 20 października – Ornontowic i Wyry, 21 października Wyr, 22 października mają stawić się panie, zaś 25 października jest dniem dodatkowy.

15 wrzesnia rozpoczął się pobór
Poza tymi dwoma rocznikami stawić winni się:
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
• osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.
Również panie urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

poborowi z rocznika 2001
Mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Mikołowskiego znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18; 43-190 Mikołów i pracuje w godzinach 14.00-17.00.

badanie poborowegopobór roczników 2001 i 2002

 

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.