Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

O powiatowym rynku pracy

2021-09-24

24 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedziba w Łaziskach Górnych odbyło się  drugie już w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które prowadziła Elżbieta Piecha – zastępca przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego. W posiedzeniu uczestniczył Starosta Mikołowski Mirosław Duży- przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy .

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu mikołowskiego oraz działalności PUP w Mikołowie w 2020 oraz 2021 roku, którą przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie Teresa Miguła.

-1733 bezrobotnych zarejestrowano na koniec sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. Jest to o 21 osób mniej niż na koniec lipca. Bezrobocie spada, obserwujemy obecnie sporo wyrejestrowań, przybywa również osób, które zakładają własną działalność gospodarczą – zaznaczyła.

Najważniejsze dane dotyczyły wsparcia udzielanego firmom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021, ze środków funduszu pracy, w tym współfinansowanych pieniędzmi UE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie przedsiębiorcom przekazano ponad 47 mln złotych.

Jeśli chodzi o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, to w całym powiecie trafiła ona do niemal 500 podmiotów, które otrzymały wsparcie w wysokości 6 544 989 złotych.

Jeśli chodzi o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, to w naszym powiecie 4758 podmiotów uzyskało 23 776 114,17 mln złotych.

Kolejną formą wsparcia było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogółem w całym powiecie przedsiębiorcy w ramach takiej pomocy uzyskali 12 193 534,67 złotych.

Na wsparcie mogli liczyć również samozatrudniający, którzy uzyskali łącznie 4 527 140 złotych wsparcia.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała protokół z czerwcowego posiedzenia oraz omówione zostały bieżące problemy lokalnego rynku pracy.

– Przez szalejącą drożyznę oceny sytuacji w oczach przedsiębiorców na lokalnych rynkach pracy po raz kolejny minimalnie się pogorszyły i niemal osiągnęły poziom z listopada 2020 roku, czyli jeden z najniższych w czasie epidemii COVID-19. Szansę na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw jednak upatrujemy w rozwoju jakości kształcenia zawodowego, które jest mocna stroną szkół branżowych I i II stopnia, dla których Powiat Mikołowski jest organem prowadzącym- powiedział do zebranych Starosta Mikołowski Mirosław Duży.