Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Covid, bezpieczeństwo i odstrzał dzików

2021-09-08

Informacja dotyczącą sytuacji sanitarnej w powiecie, kwestie bezpieczeństwa publicznego, ochrona przeciwpożarowa oraz omówienie problemu związanego z wolno żyjącymi dzikimi zwierzętami to główne tematy poruszone w trakcie zorganizowanego 8 września w starostwie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Mikołowskim.
W posiedzeniu uczestniczyli: starosta Mirosław Duży, komendanci KPP Mikołów Dariusz Klimczak i Andrzej Rudolf, komendant KP PSP Damian Krawczyk, Andrzej Drozdowski kierujący łaziską strażą miejską, reprezentujący Prokuraturę Rejonową Tomasz Rygiel, dyrektor tyskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Grzegorz Gołdynia, członkowie tej komisji w tym radni powiatowi Mirosława Lewicka i Adam Ficek, a także przedstawiciele Lasów Państwowych oraz pracownicy starostwa.

posiedzenie komisji bezpieczeństwa
W pierwszej części posiedzenia omówiono sytuację sanitarną w powiecie mikołowskim.
– Od początku roku na terenie powiatu odnotowaliśmy 5613 zachorowań na covid. Obecnie sytuacja jest względnie dobra, ale w najbliższych miesiącach – październik i listopad, przewidujemy wzrost liczby zachorowań. Powrót do szkół oraz większa liczba osób przebywających w zamkniętych pomieszczenia będą czynnikami zwiększającymi ryzyko. Przy czym ponad 90 procent osób, które są w największym stopniu zagrożone zarażaniem, to osoby niezaszczepione, zaś stopień wyszczepienia w naszym kraju jest zły – zaznaczył Grzegorz Gołdynia, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

8 wrzesnia postkała się komisja bezpieczeństwa
Obecnie w izolacji w naszym powiecie przebywa siedem osób, zaś na kwarantannie jest 72 mieszkańców naszego powiatu.
Kwestie bezpieczeństwa publicznego omówił komendant KPP Mikołów Dariusz Klimczak, który przyznał, że policjanci notowali w tym roku wzrost liczby wszczętych postępowa, jednak jest on porównywalny do lat 2018 i 2019.

Obrady komisji bezpieczeństwa w starostwie
– Za pierwsze osiem miesięcy tego roku wszczęto 1094 postępowania. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale mniej niż za pierwsze osiem miesięcy 2018 i 2019 roku. Jeśli chodzi o kategorię siedmiu przestępstw szczególnie uciążliwych dla obywateli, to odnotowano wzrost o 33 sprawy w porównaniu z 2020 rokiem do 243. W tym roku doszło do dziewięciu kradzieży aut, czyli takiej samej liczby jak w 2018 i 2019 roku. Za pierwsze osiem miesięcy ubiegłego roku skradziono siedem samochodów – przyznał.
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówi zastępca komendanta KPP Andrzej Rudolf informując, iż w tym roku doszło do tej pory do 89 zdarzeń drogowych, w tym 28 wypadków drogowych, jedna osoba poniosła śmierć.
– Jeśli chodzi o poszkodowanych pieszych, to mieliśmy cztery  takie przypadki, w tym do dwóch doszło na przejściu dla pieszych – mówił zastępca komendanta KPP Mikołów.
Ponad tysiąc interwencji odnotowali w ciągi ośmiu miesięcy tego roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. Jak mówi komendant Damian Krawczyk, spadła liczba pożarów o około 30 przypadków, doszło jednak do dwóch tragicznych w skutkach zdarzeń. W jednym, który miał miejsce w Mikołowie zginęła jedna osoba, w Orzeszu w pożarze życie straciły trzy osoby.
Ostatnim zagadnieniem omówionym przez członków tego gremium była kwesta dzików i wniosków o odstrzał tych zwierząt zgłaszanych przez mieszkańców naszego powiatu.