Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

2021-08-03

Ważna informacja dla ósmoklasistów, którzy jeszcze nie wybrali dla siebie szkoły, w której chcieliby kontynuować naukę. Nadal są wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Mikołowskiego. Dysponuje nimi II LO oferujące naukę w klasach: humanistyczno-dziennikarskiej, geograficzno-humanistycznej i biologiczno-chemicznej, w ZST można kontynuować naukę ucząc się w zawodzie technik rachunkowości oraz operator obrabiarek skrawających. W ZSEiU są to kierunki: technik logistyk, technik logistyk w służbach mundurowych, technik informatyk, technik organizacji turystyki, wielozawodowa (rzemieślnicza), mechanik – monter maszyn i urządzeń, zaś w ZSP w Ornontowicach: technik żywienia usług gastronomicznych, kucharz, wielozawodowa (rzemieślnicza) elektryk, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.