Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Przed nowym rokiem szkolnym

2021-08-31

Narada przed rozpoczeciem roku szkolnego

31 sierpnia w starostwie odbyło się spotkanie władz powiatu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mikołowski. Naradę poprzedziła uroczystość wręczenia awansów nauczycielskich. Starosta mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar wręczył je Angelinie Pietraszek (nauczyciel tańca w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie), Sandrze Bogackiej (nauczyciel uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie), Justynie Burek (nauczyciel przedmiotów zawodowych branży ekonomicznej i handlowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie), Dorocie Maciejowskiej (nauczyciel przedmiotów zawodowych branży rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach).

Nauczyciele mianowani 31 sierpnia 2021
Starosta Mikołowski z okazji jubileuszu złożył również życzenia i podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę dyrektorom: Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych Anicie Kuśmierskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Annie Karaśkiewicz oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Radosławowi Tarczoniowi.
Wręczył również akty powierzenia na kolejne 5 lat (01.09.2021 – 31.08.2026) stanowiska dyrektorom: Anicie Kuśmierskiej – Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie, Annie Karaśkiewicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie oraz Elżbiecie Jabłońskiej, która przez kolejne pięć lat kierować będzie Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie. W spotkaniu uczestniczyła także Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, która omówiła z dyrektorami najważniejsze zadania na nadchodzący rok szkolny.

dyrektorzy szkól z aktami powierzenia