Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Pierwsze zajęcia SAMOrządnych Seniorów

2021-08-20

19 sierpnia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na Sośniej Górze odbyła się uroczysta inauguracja zajęć w ramach Projektu „SAMOrządni Seniorzy Powiatu Mikołowskiego”, który jest realizowany przez Fundację „GaSzo” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Mikołowie.
W imieniu starostwa licznie zgromadzonych uczestników powitali Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, zaś z ramienia organizatorów prezeska Fundacji „GaSzo” Agnieszka Ganiek oraz Mateusz Eichner, prezes stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju i doradca biznesowy w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Warsztaty zostały poprowadzone przez doświadczonych trenerów w formule „world cafe” w pięciu rotacyjnie zmieniających się grupach o następującej tematyce: „Potrzeby zdrowotne seniorów. Podstawowe prawa pacjentów”, „Prawo do prywatności- czy mój PESEL to dana wrażliwa? Czy podawać swoje dane przez telefon? Czy można kserować mój dowód osobisty?”, „Najczęstsze formy oszustw, czyli metody na wnuczka, policjanta, prokuratora, pracownika opieki, spółdzielni, gazowni, energetyki”, „Kultura dla seniora” oraz „Polityka senioralna w Powiecie Mikołowskim”.

Organizatorzy zapewniają, że ten blok warsztatowy wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na budowanie konstruktywnej współpracy w zespołach zadaniowych.

Na uczestników projektu jeszcze czekają:
• Trzydniowe warsztaty wyjazdowe w Tuchowie „Efektywna współpraca w zespole”.
• Warsztaty kompetencji miękkich i społecznych – ukierunkowane na wyposażenie seniorów wolontariuszy przyszłych liderów w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne nawiązywanie relacji interpersonalnych – stacjonarnie.
• Szkolenie Lider lokalny – szkolenie ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie możliwości angażowania się poprzez wolontariat seniorów i partycypacji społecznej, w tym w decyzjach podejmowanych przez lokalne władze; prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej – stacjonarnie.

Mikrogranty na działania społeczne:
• Warsztaty senior – organizator – celem jest wypracowanie planu inicjatyw skierowanych do seniorów ze społeczności lokalnej. Inicjatywy będą mieć charakter zespołu działań rozłożonych w dłuższym okresie czasu. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie projektów inicjatyw,
• Realizacja 6 inicjatyw senioralnych na terenie powiatu,

oraz utworzenie Forum Seniorów, czyli:
• Warsztaty senior – aktywny obywatel – celem jest wypracowanie modelowego planu polityki senioralnej dla gmin i powiatu mikołowskiego. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie uniwersalnego modelu polityki senioralnej dla gmin i powiatów. Seniorzy będą aktywnie uczestniczyć w pracach. Model zostanie opracowany w formie dokumentu tekstowego zawierającego opis, katalog dobrych praktyk dla gmin i powiatów, wzorów dokumentów. Na spotkania warsztatowe zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za współpracę z seniorami gmin i powiatu objętego projektem. W efekcie na terenie powiatu zostanie utworzona min. 1 formalna Rada/ Forum Seniorów oraz publikacja „Model planu polityki senioralnej dla gmin i powiatów”.

Na realizację projektu Fundacja „GaSzo” uzyskała dofinansowane z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 w kwocie 131 589,94 zł. Do projektu zgłosiło się ponad 70 osób z terenu powiatu mikołowskiego.