Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Na Sesji o edukacji zdrowotnej, zapobieganiu narkomanii i przestępczości wśród młodzieży

2021-08-25

🔸 W środę (25 sierpnia br.) odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Po raz pierwszy, od dłuższego czasu, radni spotkali się na sali obrad w siedzibie Starostwa. W czasie epidemii koronawirusa zdecydowana większość posiedzeń Rady Powiatu odbywała się w formie zdalnej.
🔸 Podczas dzisiejszych obrad szeroko omówione zostały działania Powiatu z obszaru edukacji zdrowotnej, zapobiegania narkomanii i przestępczości. Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie nadkom. Dariusz Klimczak przedstawił dane dotyczące skali problemu narkomanii i przestępczości wśród nieletnich. W pierwszych 7 miesiącach bieżącego roku nieletni sprawcy dopuścili się w sumie 14 przestępstw. Byli sprawcami bójek i pobić, pięciu kradzieży, jednego rozboju, jednego uszkodzenia rzeczy oraz jednego przestępstwa narkotykowego. „W tym czasie z rynku „ściągnęliśmy” 4 kg narkotyków i dopalaczy, co stanowi około 18 tysięcy działek, które nie trafiły do potencjalnych nabywców, także naszej młodzieży” – tłumaczył nadkomisarz Klimczak.
🔸 Z kolei Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego omówiła realizowane w siedmiu szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, programy edukacyjne z zakresu tematyki zdrowotnej. „Łącznie w ostatnim roku szkolnym w tych placówkach przeprowadzono ponad 90 zajęć z zakresu profilaktyki i realizowanych programów prozdrowotnych, dotyczących m.in. uzależnień, chorób nowotworowych, zdrowego odżywiania i i dbałości o środowisko”- podkreślała w swojej prezentacji.
🔸 W części obrad poświęconej głosowaniom radni m.in. przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku. Chodzi o przeznaczenie 2,5 mln zł na zakup budynku przy ulicy Towarowej w Mikołowie. „Planujemy przenieść tam nasze jednostki z Łazisk Górnych- siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z budynku starostwa natomiast Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną” – podkreślał wicestarosta Tadeusz Marszolik. „Lokalizacja w samym centrum Mikołowa, miejsca parkingowe, bliskość centrum przesiadkowego, to okazja” – przekonywał radnych do tej inwestycji Starosta Mirosław Duży, dodając, że na remont i modernizację tego budynku Zarząd Powiatu zamierza pozyskać środki z funduszy europejskich. Na ten cel według wstępnych szacunków potrzeba około 4 mln. zł.
🔸 Radni jednogłośnie podjęli także decyzję dotyczącą zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2021. 55 tys. złotych przeznaczonych zostanie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pozwoli to na zrealizowanie części złożonych wniosków dotyczących dofinansowania np. aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, balkoników, butów ortopedycznych, pieluchomajtek, cewników, itp.). Przyjęte zmiany umożliwią pełne i zgodne z potrzebami osób niepełnosprawnych wykorzystanie środków PFRON.
🔸 W kolejnym głosowaniu radni pozytywnie zaopiniowali również zamiar zbycia przez Powiat nieruchomości położonej w Orzeszu przy ulicy Bukowina 4, czyli budynku Przychodni Zdrowia wraz z przynależną do niej działką gruntową. Prawo do pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości przyznano dotychczasowemu dzierżawcy – spółce Stema Med.
🔸 W informacji przedstawionej przez Starostę, Mirosław Duży m.in. podziękował radnym, którzy zaangażowali się w akcję promocji szczepień przeciwko COVID-19. „Nasz powiat i Mikołów jako gmina są wysoko w krajowych statystykach wyszczepienia mieszkańców” – podkreślał. Poinformował także, że od 1 września szczepienia w Mikołowie prowadzone będą w nowej lokalizacji PSP w budynku starostwa, a w Łaziskach Górnych niezmiennie do końca października w hali sportowej MOSiR.
🔸 Kolejna Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego zaplanowana jest na 29 września.
🔸 Całość obrad znajdziecie na mikolowski.pl w zakładce e-sesja