Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Jak chronić lasy w Powiecie Mikołowskim

2021-08-04

4 sierpnia w starostwie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: władze powiatu, włodarze pięciu jego gmin, pracownicy zajmujący się ochroną środowiska oraz przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Wiodącym zagadnieniem poruszonym w trakcie rozmów były kwestie przyszłości lasów znajdujących się na terenie Powiatu Mikołowskiego w kontekście ich ochrony.

Wśród obszarów, które winne być wyłączone z gospodarki leśnej i chronione ze względu na swe walory przyrodnicze, funkcje społeczne jak i rekreacyjne wskazywane zostały m.in. rejon Wierzyska znajdujący się na styku gmin: Łaziska Górne, Mikołów i Wyry, Las na Kamienicy w Łaziskach Górnych czy lasygranicach Orzesza, która to gmina ma największą ich powierzchnie w naszym powiecie, a w granicach której znajdują się m.in. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Poza tymi wskazano w Orzeszu obszar Wzgórza św. Wawrzyńca i teren Pasiek.

W granicach Powiatu Mikołowskiego swoją działalność prowadzą trzy nadleśnictwa: Kobiór, Katowice i Rybnik.

12 sierpnia Zarząd Powiatu Mikołowskiego wraz z Dyrekcją Śląskiego Ogrodu Botanicznego organizuje na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Sympozjum „LASY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”.


Podczas sympozjum omawiane zostaną sprawy związane z gospodarowaniem lasami na terenie Powiatu Mikołowskiego z poszanowaniem ich funkcji ochronnych, społecznych i gospodarczych. W konferencji udział wezmą m.in. Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar. Wśród zaproszonych gości i prelegentów m.in.:
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictw Kobiór, Katowice, Rybnik Tomasz Olszewski. Moderatorami spotkania będą: dyrektor ŚOB w Mikołowie dr Paweł Kojs oraz z-ca dyrektora ŚOB ds. naukowo-dydaktycznych dr Leszek Trząski.