Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu bez kolejki

2021-07-16

Warto skorzystać z dostępnych e-usług, aby w terminie załatwić sprawę.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zachęcamy do wykorzystywania następujących sposobów dla terminowego załatwienia sprawy:

 • korzystaj z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • korzystaj z platformy SEKAP (do 31.12.2021 r.),
 • przesyłaj pocztą na adres urzędu,
 • pozostaw wniosek wraz z dowodem własności (np. umowy kupna-sprzedaży / umowy darowizny / umowy zamiany / faktury / rachunku, itp.) na Sali Obsługi Klienta,

 

Po co czekać w kolejce? Zakup i sprzedaż pojazdu można zgłosić online

Jak skorzystać z e-usługi?

Należy przygotować:

 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ – jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
 • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Będzie także potrzebny profil zaufany. Aby go zdobyć też – w większości przypadków – nie trzeba nigdzie się ruszać. Można go założyć na stronie internetowej Profilu Zaufanego.

Jakie są kolejne kroki?

 • Krok 1: wejdź na stronę internetową Rzeczypospolitej Polskiej i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
 • Krok 2: po zalogowaniu wybierz sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierz i kliknij w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie – w przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
 • Krok 3: Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.
 • Krok 4: Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.
 • Krok 5: Podaj dane zbywcy lub nabywcy.
 • Krok 6: Zaadresuj formularz zawiadomienia. Twoje zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.
 • Krok 7: Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Wyświetli się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie otrzymasz. Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

 

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziesz po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) – w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.