Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

2021-07-14

W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przystąpieniu do IV cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów wszystkich form własności i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych. Wobec powyższego Minister Klimatu i Środowiska zwraca się do właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych z następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych obszarach. Szczegóły w załączonej Informacji Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska