Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Tarcza na kryzys, czyli pomoc PUP w dobie epidemii

2021-07-05

Jak czas epidemii przetrwali przedsiębiorcy z terenu Powiatu Mikołowskiego? Na jakie formy wsparcia instytucjonalnego mogli liczyć mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej? Między innymi na te pytania próbuje odpowiedzieć film przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.
Zobacz film:
Od kwietnia 2020 roku do końca maja roku obecnego, ze środków funduszu pracy, w tym współfinansowanych pieniędzmi UE, za pośrednictwem PUP w Mikołowie do naszych przedsiębiorców trafiło w sumie prawie 45 mln złotych. W tym trudnym czasie mogli także liczyć na wsparcie innych instytucji, Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
🔸 Jeśli chodzi o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, to w całym powiecie trafiła ona do 490 podmiotów, które otrzymały wsparcie w wysokości 4 919 989,00 złotych.
🔸 Jeśli chodzi o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, to w naszym powiecie 4758 podmiotów uzyskało 23 761 114,17 mln. złotych.
🔸 Kolejną formą wsparcia było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogółem w całym powiecie wnioski o taką pomoc złożyło 417 przedsiębiorców uzyskując 11 683 713,45 złotych.
🔸 Na wsparcie mogli liczyć również samozatrudniający, którzy uzyskali 4 459 660,00 złotych wsparcia. Udzielono go 784 podmiotom.
🔸 Szefowa PUP mówiąc o sytuacji na rynku pracy przyznała, że obecnie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mikołowie jest 1719 osób. „Bezrobocie spada, obserwujemy obecnie sporo wyrejestrowań, przybywa również osób, które zakładają własną działalność gospodarczą” – zaznaczyła.