Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Raport służb 12 – 18.07.2021

2021-07-21

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu trzech pożarów: latarni ulicznej (na terenie Mikołowa); samochodu osobowego (na terenie Orzesza); stogu słomy (na terenie Wyr).
Trzydzieści siedem interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Interwencje te były związane głównie z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. połamane konary drzew na drogach) oraz likwidacją gniazd owadów (szerszeni i os).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży (ustalono jednego podejrzanego).
Miało miejsce jedno przestępstwo gospodarcze (zatrzymano jednego podejrzanego), jedno przestępstwo narkotykowe (ustalono jednego podejrzanego) oraz dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych (ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ośmiu sprawców w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali osiemnaście zdarzeń na terenie powiatu. Trzynaście dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Pozostałe interwencje to m.in.: awaria sygnalizacji świetlnej, pomoc psychologiczna po śmierci członka rodziny, pęknięta rura wodociągowa, uszkodzona pokrywa studzienki kanalizacyjnej, suche konary drzew przy drodze.