Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Projekt „SAMOrządni Seniorzy Powiatu Mikołowskiego

2021-07-28

28 lipca w starostwie podpisane zostało porozumienie dotyczące Projektu „SAMOrządni Seniorzy Powiatu Mikołowskiego”, który jest realizowany przez Fundację „GaSzo” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Mikołowie.
Fundacja uzyskała dofinansowane z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 w kwocie 131 589,94 zł . W imieniu starostwa podpis złożyli Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, zaś z ramienia Fundację „GaSzo” jego prezeska Agnieszka Ganiek oraz wiceprezeska Klaudia Szostok

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, które będzie ciałem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym przy staroście mikołowskim.
W okresie od 8 czerwca do 23 lipca prowadzono nabór do projektu wśród seniorów (60+) powiatu mikołowskiego z Mikołowa, Orzesza, Łazisk Górnych, Wyr i Ornontowic.
Do projektu zgłosiło się ponad 70 osób. Pierwsze zajęcia mają ruszyć od 19 sierpnia.

Podpisanie porozumenia o utworzeniu forum Seniorów

W ramach projektu planujemy działania w 4 etapach:

I. Organizacja cyklu szkoleń:

1. Warsztaty wyjazdowe (3 dni) „Efektywna współpraca w zespole” – celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na budowania konstruktywnej współpracy w zespołach zadaniowych.
2. Warsztaty kompetencji miękkich i społecznych – ukierunkowane na wyposażenie seniorów wolontariuszy przyszłych liderów w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne nawiązywanie relacji interpersonalnych – stacjonarnie.
3. Szkolenie Lider lokalny – szkolenie ukierunkowane na zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie możliwości angażowania się poprzez wolontariat seniorów i partycypacji społecznej, w tym w decyzjach podejmowanych przez lokalne władze; prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej – stacjonarnie.

II. Mikrogranty na działania społeczne

1. Warsztaty senior – organizator – celem jest wypracowanie planu inicjatyw skierowanych do seniorów ze społeczności lokalnej. Inicjatywy będą mieć charakter zespołu działań rozłożonych w dłuższym okresie czasu. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie projektów inicjatyw.
2. Realizacja 6 inicjatyw senioralnych na terenie powiatu.

III. Utworzenie Forum Seniorów

1. Warsztaty senior – aktywny obywatel – celem jest wypracowanie modelowego planu polityki senioralnej dla gmin i powiatu mikołowskiego. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie uniwersalnego modelu polityki senioralnej dla gmin i powiatów. Seniorzy będą aktywnie uczestniczyć w pracach. Model zostanie opracowany w formie dokumentu tekstowego zawierającego opis, katalog dobrych praktyk dla gmin i powiatów, wzorów dokumentów. Na spotkania warsztatowe zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za współpracę z seniorami gmin i powiatu objętego projektem. W efekcie na terenie powiatu zostanie utworzona min. 1 formalna Rada/Forum Seniorów oraz publikacja „Model planu polityki senioralnej dla gmin i powiatów”.

28 lipca podpisano pozumienie z fundacją Gaszo